c S
Zdravnik Milošević in soobtožena Košutar Gašparićeva obsojena na pogojno zaporno kazen 20.06.2019 17:00 Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je danes zdravnika Zorana Miloševića zaradi sprejemanja podkupnine obsodil na pogojno kazen desetih mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, soobtoženo Irmo Košutar Gašparić iz podjetja Animus pa zaradi dajanja podkupnine na pogojno kazen enega leta in šestih mesecev zapora s preizkusno dobo treh let.

Miloševiću, ki je zdaj vodja dejavnosti intervencijske nevroradiologije v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, je sodišče naložilo tudi vrnitev prejete podkupnine v višini 7200 evrov in plačilo sodnih stroškov. Stroške sojenja bo morala plačati tudi Košutar Gašparićeva. Sodba zaenkrat še ni pravnomočna.

Tožilec Iztok Krumpak je po izreku sodbe v izjavi za medije napovedal, da se bo pritožil na višino izrečene kazni, saj je po njegovem mnenju prenizka. Kljub temu je sodbo označil za "pozitivni signal pri pregonu korupcijskih kaznivih dejanj v zdravstvu".

Tako Milošević kot Košutar Gašparićeva se nista udeležila izreka sodbe. Zagovornik Košutar Gašparićeve, odvetnik Janez Koščak je v izjavi za medije dejal, da se bo o morebitni pritožbi pogovoril s klientko. Milan Krstić, ki zagovarja Miloševića, pa je pritožbo ocenil kot zelo verjetno. Sodnemu senatu je očital, da je izvedel le dokazne predloge tožilstva. Dejal je, da je po telefonu že govoril s klientom: "Sodbe ni komentiral, je pa negativno presenečen".

Po ugotovitvah sodnega senata ljubljanskega okrožnega sodišča je Milošević storil kaznivo dejanje nedovoljenega sprejemanja daril, saj je poskrbel, da je UKC medicinske pripomočke naročil pri Animusu, v zameno pa je od Košutar Gašparićeve v treh obrokih prejel skupaj 7200 evrov podkupnine. V obrazložitvi sodbe je predsednik senata Srečko Škerbec zanikal očitek obrambe, da je sodišče zavrglo vse njene dokazne predloge.

Po Škerbčevih besedah je senat zavrgel le tiste dokazne predloge obrambe, ki so bili nepotrebni oziroma slabo utemeljeni. Za napačno je označil tudi trditev obrambe, da je zadeva Milošević - Košutar Gašparićeva medtem že zastarala. Pojasnil je, da se bo to zgodilo sredi letošnjega septembra. Dodal je, da je senat Košutar Gašparićevi prisodil višjo kazen, saj je že bila obsojena na pogojno zaporno kazen, in to zaradi kaznivega dejanja ponarejanja listin.

Sodnik Škerbec je bil tudi kritičen do izjav obrambe v javnosti, češ da sodišče izvaja čarovniški proces zoper zdravnike. Ob tem je odvetnik Krstić zapustil razpravno dvorano s pripombo, da je sodnikova razlaga nekorektna.

Tožilec je za Miloševića predlagal štiri mesece zapora, ki bi se lahko nadomestil z delom v splošno korist, plačilo 6000 evrov denarne kazni, povračilo podkupnine in plačilo sodnih stroškov. Za Košutar Gašparićevo pa je Krumpak predlagal dva meseca zapora, plačilo 1400 evrov denarne kazni in plačilo sodnih stroškov.

Med sojenjem pa je Milošević zatrdil, da nikoli ni bil vključen v nabavo medicinskih pripomočkov, zato tudi ni podpisal nobene naročilnice in se ni dogovarjal za ceno. Njegov zagovornik Krstić je navedel, da denar, ki ga je Milošević prejel, ni bil podkupnina, ampak plačilo za delo, ki ga je opravil za Animus. Zanj naj bi imel tri predavanja.

Krstič je predlagal, naj se Miloševiću izreče oprostilna sodba. Tudi za Košutar Gašparićevo je njen zagovornik Koščak predlagal oprostilno sodbo, saj Miloševiću naj ne bi dajala podkupnine v zameno, da bi ljubljanski UKC pri Animusu nabavil medicinske pripomočke.

Sicer je Milošević tudi prvoobtoženi v odmevni korupcijski aferi v zdravstvu. V njej je obtoženih 11 fizičnih oseb in družba Advanta kot pravna oseba. Na predoobravnavnem naroku, ki se je začel 13. maja in končal v ponedeljek, so vsi obtoženi, vključno z Miloševićem, krivdo zanikali.

Glavni očitek v 500 strani dolgi obtožnici je, da je več zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih na svoje osebne račune doma in v tujini prejemalo denar, za protiuslugo pa so še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju.

Javna sredstva naj bi s tem oškodovali za okoli 1,18 milijona evrov.

Ljubljana, 20. junija (STA)