c S
Maja izdanih več gradbenih dovoljenje za stavbe 20.06.2019 11:34 Ljubljana, 20. junija (STA) - Maja je bilo za stanovanjske stavbe izdanih 20 odstotkov, za nestanovanjske stavbe pa 39 odstotkov več gradbenih dovoljenj kot aprila. Površina v maju načrtovanih stanovanjskih stavb bo 17 odstotkov večja od tistih, ki so bile načrtovane mesec prej, površina nestanovanjskih stavb pa za 49 odstotkov večja, je sporočil statistični urad.

Maja je bilo po podatkih Sursa izdanih 31 odstotkov gradbenih dovoljenj več kot aprila. Več gradbenih dovoljenj je bilo izdanih tako za stanovanjske (+20 odstotkov) kot nestanovanjske stavbe (+39 odstotkov). Celotna površina načrtovanih stavb bo merila nekaj več kot 166.000 kvadratnih metrov, kar je za 35 odstotkov več od površine stavb, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi aprila.

Površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo večja za 17 odstotkov, površina nestanovanjskih stavb pa za 49 odstotkov. V okviru nestanovanjskih stavb so bile maja v primerjavi z aprilom načrtovane večje površine industrijskih in skladiščnih stavb ter drugih nestanovanjskih stavb, med katerimi prevladujejo predvsem kmetijske stavbe.

Od gradbenih dovoljenj, izdanih v maju, jih je bilo 99 odstotkov izdanih za novogradnje, en odstotek pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 33 odstotkov višje kot aprila, površina teh novogradenj pa bo večja za 43 odstotkov, so še dodali.

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi maja, je predvidena gradnja 292 stanovanj, to je 16 odstotkov več stanovanj, kot jih je bilo predvidenih z dovoljenji, izdanimi aprila. Od vseh v maju predvidenih stanovanj jih je 84 načrtovanih v večstanovanjskih stavbah, dve v nestanovanjskih stavbah, vsa preostala pa v enostanovanjskih stavbah.

Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 164 kvadratnih metrov, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 117 kvadratnih metrov. Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi maja, je predvidenih za 11 odstotkov več gradenj novih stanovanj, kot jih je bilo aprila. Površina načrtovanih novih stanovanj naj bi bila večja za 23 odstotka.

Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 92 ali 32 odstotkov vseh predvidenih. Sledita podravska statistična regija s 55 stanovanji in pomurska statistična regija z 28 stanovanji. V drugih regijah je z gradbenimi dovoljenji, izdanimi maja, načrtovanih manj stanovanj in med temi najmanj v zasavski statistični regiji, kjer je predvidena gradnja le enega.