c S
Ptujska bolnišnica po štirih mesecih pozitivno 20.06.2019 07:19 Ptuj, 19. junija (STA) - Ptujska bolnišnica je v prvih štirih mesecih letos poslovala pozitivno in je ustvarila za skoraj 70.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki. S poslovanjem do konca aprila se je danes seznanil svet zavoda, ki mu je vodstvo bolnišnice sporočilo tudi pozitivne novice glede dodatnega denarja države za gradnjo urgentnega centra.

V Splošni bolnišnici Ptuj so v prvih štirih mesecih ustvarili skoraj 9,9 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj za desetino več kot v enakem obdobju lani ter za malenkost več kot so načrtovali. Po drugi strani so imeli v tem času za dobrih 9,83 milijona evrov odhodkov, ki so od lanskih višji za pet odstotkov ter nekaj nižji od načrtovanih.

Kot je skupaj z ostalimi člani vodstva zavoda pojasnila direktorica bolnišnice Anica Užmah, so posebno pozornost namenili čim večji realizaciji delovnih programov, ki so ena od osnov za dobro finančno poslovanje, in jo ocenjujejo kot uspešno.

Načrtom sledijo tudi na kadrovskem področju, in sicer tako po številu dodatnih zaposlitev kot tudi po časovni dinamiki zaposlovanja. Presežne ure na področju zdravstvene nege kot celota rastejo zaradi naraščajočega števila bolniških odsotnosti in vse več zaposlenih, ki iz različnih razlogov delajo krajši delovni čas od polnega, hkrati pa njihove razlike do polnega delovnega časa trenutno ne nadomeščajo z novimi zaposlitvami.

V skladu z leta 2017 sprejetim posebnim vladnim projektom za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zavodov so morali tudi na Ptuju do konca maja opraviti notranjo revizijo, s katero so preverjali realizacijo ukrepov iz sanacijskega programa za leto 2018. Opravila jo je na razpisu izbrana revizijska hiša Auditor.

Kot so pojasnili predstavniki bolnišnice, je revizija ugotovila, da je bil način merjenja učinkov sanacijskega programa dovolj konkretiziran, vrednosti izhodiščnih in ciljnih kazalnikov so bile ustrezno definirane, ocena realiziranih učinkov pa temelji na knjigovodskih in drugih poslovnih dokumentih ter na podatkih iz poslovnih knjig zavoda.

Svet zavoda se je danes tudi seznanil s spremembami sanacijskega programa za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti. Novelacije programa so sicer obravnavali že na aprilski seji, nato so jih posredovali ministrstvu za zdravje, zdaj pa so pripravili dodatne popravke glede na pripombe sanacijskega odbora. Vsebina sicer ostaja nespremenjena, prav tako niso spremenjeni finančni učinki ukrepov.

Vodstvo bolnišnice je tudi na današnji seji poročalo o aktivnostih glede gradnje urgentnega centra in svetu zavoda tokrat postreglo z bolj veselimi novicami. Na nedavnem sestanku v zvezi z zapiranjem finančne konstrukcije je namreč minister za zdravje Aleš Šabeder potrdil zadnjo varianto projekta v vrednosti 5,1 milijona evrov, ki pa za zdaj obsega le kletne prostore in pritličje.

Minister, sicer Ptujčan po rodu, je obljubil, da bo zagotovil 1,7 milijona evrov manjkajočega denarja, prav tako se je strinjal tudi z zagotovitvijo srednjeročnega razvoja bolnišnice z izgradnjo dodatnega prvega nadstropja, če kateri od deležnikov uspe zagotoviti potreben dodatni denar.

Kot je povedala Užmahova, je trenutno v pripravi projektna dokumentacija, ki bo med drugim podlaga za objavo javnega razpisa za izbiro projektanta, ki bo zadolžen za pripravo projektne dokumentacije. Razpis za izbiro projektanta bodo objavili predvidoma v začetku julija.

Če bo sklep ministrstva pravočasno izdan in bo javno naročilo za izbiro projektanta potekalo brez posebnosti, objavo razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del in dobavo ter montažo opreme načrtujejo v zadnjem četrtletju leta. Natančnejši terminski načrt projekta pa bodo določili po izdaji sklepa ministrstva.