c S
Na skupščini ZZZS tudi o rebalansu finančnega načrta zavoda 20.06.2019 07:40 Ljubljana, 20. junija (STA) - Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo danes poleg rebalansa finančnega načrta zavoda obravnavala predlog poziva vladi, da poviša dovoljeno porabo zavoda za 53 milijonov evrov v letu 2019. Generalni direktor Marjan Sušelj pa bo članom skupščine predstavil predlog Strateškega razvojnega programa ZZZS za obdobje 2020-2025.

"Osrednje vprašanje nadaljnjega razvoja sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja v obdobju, ki ga bodo zaznamovali predvsem staranje prebivalstva in hiter tehnološki razvoj, je obvladovati pritiske na rast izdatkov, hkrati pa zagotavljati pravičen in ekonomsko vzdržen dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe vsem zavarovanim osebam," je razvidno iz obrazložitve strateškega razvojnega programa, ki ga bo skupščina ZZZS danes obravnavala prvič.

Prav tako bodo člani skupščine na mizi imeli predlog poziva vladi, da čim prej poviša dovoljeno porabo zavoda za 53 milijonov evrov v letu 2019. Za toliko več prihodkov od prvotno načrtovanih namreč izkazuje zadnja finančna projekcija zavoda.

Vzrok za večje prihodke so med drugim pozitivne razmere na trgu dela, prihodki od prispevkov so bili večji za 34 milijonov evrov. Dodatna sredstva bi med drugim namenili skrajševanju čakalnih dob ter povečanim izdatkom z naslova bolniškega staleža in zdravljenja v tujini.

Če odlok glede višje porabe zavoda od konca leta ne bo spremenjen, dodatnih sredstev ZZZS ne bo mogoče porabiti. Prav tako ne bo mogoča poraba proračunskih sredstev iz državnega proračuna v višini 10 milijonov evrov.