c S
Slovenija še vedno pod povprečjem EU pri potrošnji in BDP na prebivalca 19.06.2019 11:44 Luxembourg, 19. junija (STA) - Slovenija je bila tudi lani pod povprečjem EU pri kazalcih dejanske individualne potrošnje in bruto domačega proizvoda (BDP) na prebivalca. Pri prvem je dosegala 77 odstotkov, pri drugem pa 87 odstotkov povprečja, kažejo začasni podatki evropskega statističnega urada Eurostat.

Dejanska individualna potrošnja na prebivalca - kazalnik materialne blaginje gospodinjstev - izražena v standardih kupne moči se je po prvih ocenah med državami članicami EU gibala od 56 odstotkov do 132 odstotkov evropskega povprečja.

Najvišjo potrošnjo so beležili v Luksemburgu, Nemčija je bila okoli 20 odstotkov nad povprečjem, med pet in 15 odstotkov nad povprečjem pa so bile Avstrija, Danska, Velika Britanija, Nizozemska, Finska, Belgija, Švedska in Francija.

Slovenija je bila med 13 državami, pri katerih je bila dejanska individualna potrošnja na prebivalca do 25 odstotkov nižja od evropskega povprečja. Njena dejanska individualna potrošnja na prebivalca je od leta 2017 stagnirala pri 77 odstotkih.

Šest držav članic pa je bilo več kot 25 odstotkov pod povprečjem; to so bile Estonija, Latvija, Romunija, Madžarska, Hrvaška in Bolgarija z najnižjim dosežkom.

Velike razlike se kažejo tudi pri bruto domačem proizvodu (BDP) na prebivalca, ki je kazalec gospodarske aktivnosti. Ta se giblje od 50 odstotkov evropskega povprečja v Bolgariji do 254 odstotkov povprečja v Luksemburgu.

Skupno 11 držav članic je lani beležilo raven BDP na prebivalca nad evropskim povprečjem, je še izpostavil Eurostat.

BDP na prebivalca v Sloveniji je v letu 2017 dosegel 85 odstotkov evropskega povprečja, kar pomeni, da se je v lanskem letu država približala povprečnemu dosežku unije.