c S
Klampferjeva v Ženevi spregovorila o prihodnosti dela 18.06.2019 15:34 Ženeva, 18. junija (STA) - Glavni izzivi na področju dela v prihodnosti so digitalizacija, avtomatizacija, robotizacija in umetna inteligenca. Prinašajo številne priložnosti, a tudi potrebo po regulaciji, je na zasedanju Mednarodne konference dela v Ženevi, na katerem so obeležili 100-letnico Mednarodne organizacije dela (ILO), dejala ministrica za delo Ksenija Klampfer.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v svojem govoru, vezanem na poročilo globalne komisije za prihodnost dela, naslovljenem Delo za svetlejšo prihodnost, uvodoma izpostavila izjemen prispevek ILO k izboljšanju ekonomskega, pravnega in socialnega položaja delavcev po vsem svetu. Hkrati je spomnila na dolgoletno močno zavezanost Slovenije temeljnim načelom in misiji ILO, so na svojih spletnih straneh zapisali na ministrstvu.

Klampferjeva je kot poglavitne izzive na področju dela v prihodnosti nanizala digitalizacijo, avtomatizacijo, robotizacijo in umetno inteligenco. Ti izzivi po njenih besedah "prinašajo številne priložnosti za svet dela, hkrati pa tudi izzive, ki morajo biti ustrezno naslovljeni in regulirani na mednarodni, regionalni in nacionalni ravni".

Ob tem je opozorila na pomen ukrepov, vključno z vseživljenjskim učenjem, ki so osredotočeni na ljudi in njihove potenciale, da bodo opolnomočeni v novi realnosti sveta dela. Posebno pozornost je treba posvetiti najranljivejšim, je pozvala.

Po njenih besedah je treba ustrezno reformirati in prilagoditi novim razmeram tudi institucije trga dela ter sisteme socialne varnosti, vendar ne na način zmanjševanja obsega delavskih in socialnih pravic. Vsi sprejeti ukrepi morajo biti skupna odgovornost in plod socialnega dialoga med delodajalci, delavci in vlado, pa tudi širše javnosti, saj bo le tako mogoče ustrezno, na vzdržen način, odgovoriti na izzive prihodnosti dela, je prepričana.

Klampferjeva je dejala še, da ILO za Slovenijo tudi v prihodnosti ostaja glavni mednarodni forum za naslavljanje globalnih izzivov, ki jih prinaša prihodnost dela. "Še več, ILO nas s svojim dolgoletnim obstojem stalno opominja, da je trajni mir mogoče zagotoviti le z nenehnim prizadevanjem za socialno pravičnost ter blaginjo za vse," je sklenila.

Mednarodna konferenca dela poteka vsako leto v Ženevi v začetku junija. Udeležujejo se je članice ILO v tripartitni sestavi predstavnikov vlad, delavskih in delodajalskih organizacij. Tudi letošnjega zasedanje konference, ki poteka med 10. in 21. junijem, se je udeležila slovenska tripartitna delegacija.

ILO je bila ustanovljena leta 1919, in sicer s ciljem, da bi v duhu konca prve svetovne vojne promovirala socialno pravičnost in delavske pravice kot jamstvo za mir na svetu.

V okviru pogajanj med vladami, sindikati in delodajalci je organizacija doslej oblikovala skoraj 190 dogovorov in več kot 200 predlogov pravil s področja dela. Ta vključujejo konvencije o pravici do oblikovanja sindikatov, o nediskriminaciji, prisilnem delu in delu otrok.