c S
Obnovljena Kemisova stavba črna gradnja 18.06.2019 09:16 Ljubljana, 18. junija (STA) - Okoljsko ministrstvo je v tretjem odločanju sklenilo, da je vrhniška občina lahko stranski udeleženec v postopku gradbene inšpekcije v primeru Kemis. Odločilo je tudi, da je Kemis nezakonito obnavljal v požaru poškodovani del stavbe. V civilni iniciativi zdaj pričakujejo odstranitev nezakonito zgrajenega dela objekta.

Ministrstvo je s sklepom, da vrhniška občina lahko vstopi v postopek gradbene inšpekcije, upoštevalo odločbo upravnega sodišča, ki je že dvakrat primer vrnilo v vnovično odločanje gradbenemu inšpektoratu. Ta je navodila sodišča vselej zavrnil. V prvem in drugem odločanju je ministrstvo sledilo mnenju inšpektorata, zdaj pa je obrnilo ploščo.

Po poročanju časnika je ministrstvo povozilo tudi mnenje inšpektorice Barbare Pezdirc, ki je trdila, da Kemis spada med izjeme iz 4. odstavka 1. člena zakona o graditvi objektov, ki za obnovitev ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, in sicer v primerih, ko se preprečijo oziroma zmanjšajo posledice neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč.

Zakaj naj bi Kemis spadal med izjeme, inšpektorat ni pojasnil v nobeni od svojih treh odločb. Iz odločbe ministrstva je zdaj po pisanju Dnevnika jasno, da med izjeme sploh ne spada. Ko je Kemis začel obnovo, je namreč od požara minilo skoraj pet mesecev in s tem ni preprečil nobene nove nesreče niti je ni zmanjšal.

"Investitor bi mogel in moral predhodno za vsa sanacijska dela pridobiti ustrezno gradbeno dovoljenje," odločbo, pod katero se je podpisala vodja oddelka za graditev Bojana Mazi, povzema Dnevnik. Mazijeva inšpektoratu v različnih delih in kontekstih odločbe med drugim očita zavajanje, nedoslednosti, kršitve, navajanje neresničnih podatkov, nejasnost, nelogičnost, nerazumljivost, utemeljitve na podlagi argumenta moči namesto moči argumenta, domišljav in egocentričen pristop.

Civilna iniciativa Eko Vrh je že jeseni 2017 medije in inšpekcijo opozorila, da je Kemis nezakonito začel obnovo. Tedaj so dokumentirali početje vrhniškega predelovalca odpadkov, a morali potem s pomočjo odvetnikov več kot leto in pol igrati pingpong z državnimi ustanovami, še piše Dnevnik. "Zdaj od odvetnika občine pričakujemo, da inšpektorat pozove, naj objekt razglasi za nelegalen in da se nezakonito zgrajeni del objekta odstrani," je za časnik dejal predstavnik Eko Vrha Andrej Marković.

Marković pričakuje tudi, da bo inšpektorat prepovedal uporabo objekta do izdaje uporabnega dovoljenja oziroma pravnomočnosti novega gradbenega dovoljenja. Če se bo to uresničilo, bi bil lahko pod vprašajem obstoj Kemisa na Vrhniki, opozarja časnik. V vrhniškem podjetju pravijo, da bodo odločbo komentirali, ko jo bodo dobili.