c S
V nadzorni svet Lona kandidat po volji manjšinskih delničarjev 18.06.2019 07:11 Kranj, 17. junija (STA) - Delničarji hranilnice Lon so na današnji skupščini ob mirovanju glasovalnih pravic delničarjem okoli Kylin Prime Group za manjkajočega nadzornika imenovali Tomaža Kerna, ki so ga predlagali manjšinski delničarji. Odrekli so podporo tudi večini preostalih sklepov, ki jih je predlagala uprava.

Delničarjem okoli Kylin Prime Group iz irskega sklada Kylin Prime Fund, ki je v Lon vstopil junija lani in želi postati njegov večinski lastnik, mirujejo glasovalne pravice zaradi ugotovitev Banke Slovenije in Agencije za trg vrednostnih papirjev o kršitvi prevzemne zakonodaje oz. usklajenem delovanju. Gre za osem delničarjev s skupaj 70,84-odstotnim deležem, poleg Kylin Prime Group so to še Damir Šešet, Sagrada, Diamant in, FIN-NEP, Srečko Kenda, Zlata doba in Lendmark.

Navzoči na skupščini so se seznanili z letnim poročilom za leto 2018, v katerem je hranilnica ustvarila 259.000 evrov dobička. Ta znesek se bo namenil za pokrivanje prenesene izgube iz leta prej, bilančnega dobička tako ni bilo.

Predlog, da bi podelili razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za delo v letu 2018, ni dobil zadostne podpore, prav tako ne predlagane spremembe statuta, ki so med drugim predvidevale možnost povečanja osnovnega kapitala družbe za 7,5 milijona evrov z možnostjo delne ali celotne izključitve prednostne pravice obstoječih delničarjev.

Po odstopu članice nadzornega sveta Branke Remškar je bil s sklicem za novega člana nadzornega sveta predlagan Erik Mohorovič iz Kylin Prime Group, vendar prisotni delničarji tudi tega predloga niso podprli. Izglasovali pa so nasprotni predlog manjšinskih delničarjev, ki ga je k tej točki vložil delničar GIC Gradnje. Kernu je petletni mandat začel teči z izvolitvijo.

Kerna je za člana nadzornega sveta podprl tudi predstavnik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), kjer so si želeli, da bi novi nadzornik zastopal tudi tisti segment lastniške strukture, ki doslej ni bil ustrezno zastopan, vključno z več kot 230 manjšinskimi delničarji. Hkrati si želijo, da se korenito spremeni poslovna politika družbe, ki naj ustvarja dobiček, ki se ga bo lahko delilo med delničarje, so še sporočili iz VZMD.

Hranilnica Lon se želi preoblikovati v banko. Kylin Prime Group, ki je sredi lanskega leta v lastništvo vstopil prek dokapitalizacijskih postopkov, želi 17,28-odstotni delež povečati na večinskega in za to čaka dovoljenje Banke Slovenije.