c S
Programski svet RTVS znova o programskih izhodiščih za leto 2020 18.06.2019 07:21 Ljubljana, 17. junija (STA) - Programski svet RTVS je danes nadaljeval obravnavo programskih izhodišč za pripravo programsko produkcijskega načrta (PPN) za leto 2020. Vodstvo zavoda na čelu z generalnim direktorjem Igorjem Kaduncem bo čez poletje pripravilo osnutek PPN in mu dodalo predlog finančnega načrta. Časovnica predvideva sprejetje dokumenta najpozneje do novembra.

Generalni direktor Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Kadunc je tudi tokrat opozoril, da bo priprava PPN za prihodnje leto finančno zelo zahtevna naloga. Spomnil je, da so maja na ministrstvo za kulturo poslali predlog za dvig rtv-prispevka za 7,84 odstotka oziroma za en evro na 13,75 evra. Priložili so mu tudi obsežno utemeljitveno gradivo.

Opozoril je, da so na RTVS že izvedli racionalizacije in jih bodo morali tudi v prihodnje. Ob tem je zanikal očitke zainteresirane javnosti, da je reorganizacija, ki se je je lotilo vodstvo zavoda, zašla v slepo ulico, iz katere ne najde izhoda. Dodal je, da je javna radiotelevizija sistem, ki ne prenese velikih sprememb čez noč.

Po Kadunčevih besedah argumenti za dvig rtv-prispevka zagotovo so, pri čemer je navedel tudi inflacijo in dvig plač v javnem sektorju. Svetniki pa so vodstvo RTVS znova pozvali, naj pripravi realni osnutek PPN, brez predvidevanj o dvigu rtv-prispevka. Del tega naj bi bilo tudi "realno dimenzioniranje" obsega televizijskih in radijskih programov.

V svetniški razpravi je bilo slišati tudi pričakovanja, da bo v prihodnje v programih RTVS več družbenorazvojnih tematik, kulturnega dogajanja v lokalnih okoljih, igranega programa, izobraževalnih ter otroških in mladinskih vsebin, tematik, ki so namenjene upokojencem, raziskovalnega novinarstva in tuje glasbe v ne-angleškem jeziku.

Svetniki so imeli danes na mizi tudi predlog sprememb in dopolnitev statuta RTVS, ki ga je pripravilo vodstvo zavoda, sprejetje pa je v domeni nadzornega sveta zavoda. Kadunc je pojasnil, da predlog med drugim natančneje opredeljuje poslovno povezanost kandidatov za generalnega direktorja, k čemur je pozvala tudi Komisija za preprečevanje korupcije.

Statutarni predlog tudi znova uvaja mesto odgovornega urednika spletnega portala MMC, kar je naletelo na nasprotujoče si odzive. Viki Twrdy, ki v programskem svetu zastopa zaposlene v informativni dejavnosti RTVS, je ocenil, da se zavod s tem oddaljuje od strateškega cilja programsko produkcijske integracije in "dobiva le še en vrtiček".

Kadunc je odvrnil, da zadeva nima nobene povezave z integracijo ali dezintegracijo, temveč gre za vprašanje zakonitosti ali nezakonitosti poslovanja zavoda. Predsednik nadzornega sveta RTVS Andrej Grah Whatmough pa je predlagal, da bi se morali najprej znotraj RTVS poenotiti o tem, ali portal MMC potrebuje odgovornega urednika.

Programski svet sicer ni dal soglasja k predlogu sprememb in dopolnitev statuta. Za bi namreč moralo glasovati najmanj 15 od 29 članov sveta, a je predlog podprlo le osem svetnikov, proti jih je bilo pet. Stališče programskega sveta je v tem primeru za nadzornike zavezujoče.