c S
Deležniki v zdravstvu snujejo ukrepe za administrativno razbremenitev družinskih zdravnikov 17.06.2019 15:41 Ljubljana, 17. junija (STA) - Po sprejemu aneksa 1 k splošnemu dogovoru ministrstvo za zdravje z deležniki že pripravlja tudi ukrepe za administrativno razbremenitev družinskih zdravnikov, je na današnji seji DZ povedal minister Aleš Šabeder. Kot je dodal, so imenovali tudi delovno skupino, ki deluje na pripravi sprememb obračunskega modela v družinski medicini in pediatriji.

Minister za zdravje je na današnji seji DZ med drugim odgovoril na vprašanje poslanca SAB Vojka Starovića o problematiki družinskih zdravnikov. Spomnil je, da sta vlada in ministrstvo s sprejemom aneksa številka 1 k splošnemu dogovoru za 2019 naredila pomemben korak k reševanju problematike družinske medicine oz. pri vzpostavitvi boljših pogojev dela. V nadaljevanju bo po njegovi napovedi poudarek zlasti na administrativni razbremenitvi družinskih zdravnikov.

Šabeder je priznal, da imajo nekateri zdravstveni domovi še vedno kadrovske in finančne težave ter da obstajajo regionalne razlike glede obremenjenosti zdravnikov. Zato je napovedal ukrepe, ki bodo mlade zdravnike in zdravnike, ki so že v sistemu, spodbudili k sprejemanju služb tudi na podeželju. Je pa poudaril, da ministrstvo ni ustanovitelj zdravstvenih domov in ne postavlja njihovih vodstev. Pridobivanje dodatnih kadrov je zato po ministrovem prepričanju stvar njihovih vodstev.

Minister je na seji DZ prav tako komentiral bolnišnične okužbe kot enega večjih javnozdravstvenih problemov. Kot je pojasnil v odgovoru na vprašanje poslanca SD Sama Bevka, eden od desetih bolnikov okužbo pridobi med procesom zdravljenja, vzporedno pa narašča tudi problem odpornosti bakterij na antibiotike.

Zakon o nalezljivih boleznih sicer določa, da morajo imeti vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti program preprečevanja in obvladovanja okužb, povezanih z zdravstvom. Nadzore nad izvajanjem zakona izvaja zdravstveni inšpektorat, strokovne nadzore svetovanja pa dve nacionalni komisiji.

Kot je opozoril Šabeder, so njihovi nadzori pokazali nezadostno število zdravstvenih delavcev za obvladovanje bolnišničnih okužb glede na posteljne kapacitete v slovenskih bolnišnicah in pomanjkanje enoposteljnih sob za izolacijo bolnikov.

Ministrstvo sicer za letos v sodelovanju z infekcijsko kliniko načrtuje ponovno izvedbo izobraževanja za opazovalce higiene rok, obnovitveno izobraževanje za opazovalce iz bolnišnic in vzpostavitveno izobraževanje za predstavnike iz primarnega zdravstva, zdravstvenega varstva in socialnih zdravstvenih zavodov, je med drugim povedal minister.

V odgovoru na poslansko vprašanje Janija Prednika (SD) pa je Šabeder napovedal prenovo pravilnika o poklicnih boleznih. Kot je povedal, je iz vsebinskega vidika že pripravljen in je bil tudi že predstavljen Ekonomsko-socialnemu svetu.

Predlog med drugim predpisuje način ugotavljanja in potrjevanja poklicnih bolezni, pogoje, ob katerih se bolezen šteje za poklicno, ter določa plačnika postopkov. V pravilniku bo ministrstvo ohranilo tudi nekatere obstoječe rešitve, ki so bile usklajene s širokim krogom deležnikov, je povedal Šabeder.