c S
HSE predlaga korektivne ukrepe za nakup E3 in ECE 15.06.2019 10:15 Ljubljana, 14. junija (STA) - AVK bo pred dokončno odločitvijo o soglasju k prevzemu trgovcev z elektriko E3 in ECE opravila tržni preizkus korektivnih ukrepov, ki jih je predlagal HSE. Ta bi trgovca prevzel v sodelovanju z njunimi lastniki, zato želi dokazati, da prevzem ne bi povzročil prevelike koncentracije. Med drugim se je zavezal k rednim avkcijam dolgoročnih produktov.

Holding Slovenske elektrarne (HSE), Elektro Celje, Elektro Gorenjska in Elektro Primorska želijo pridobiti skupno kontrolo nad podjetjema ECE in E3, čemur agencija za varstvo konkurence (AVK) ni prikimala. Zdaj je HSE pripravil predlog korektivnih ukrepov, AVK pa se je odločila za "tržni preizkus predloga korektivnih ukrepov v okviru postopka presoje koncentracije pridobitve skupne kontrole podjetij", je agencija objavila na svojih spletnih straneh.

Da bi preverila ustreznost predloženih korektivnih ukrepov ter zagotovila preglednost in uspešno posvetovanje s tretjimi osebami, AVK vse zainteresirane udeležence na trgu prodaje električne energije na debelo, na trgu prodaje električne energije na drobno poslovnim odjemalcem in na trgu prodaje električne energije na drobno gospodinjskim odjemalcem ter drugo zainteresirano javnost naproša, da ji posredujejo mnenje glede predloga korektivnih ukrepov.

S slednjimi HSE predlaga oziroma se zavezuje, da bo v primeru uspešnega povezovanja v sodelovanju z BDP Energetsko borzo začel ponujati dolgoročne produkte na avkcijah. Ponudil jih bo vsako četrtletje, pri čemer so opredeljene tudi minimalne količine glede na letno proizvodnjo HSE.

Operativna izvedba avkcij bo po predlogu HSE potekala prek trgovalne platforme, udeležba vertikalno povezanih družb in družb iz skupine HSE na avkcijah, na katerih bo HSE ponujal produkte v opredeljenih obdobjih, pa ne bo dopustna. Nadzor nad avkcijami bo po predlogu HSE opravljal neodvisni nadzornik, ki ga potrdi AVK.

Rok za posredovanje mnenj glede predlaganih ukrepov je 4. julij.

E3 je hčerinsko podjetje Elektra Primorska, v katero je izdvojen komercialni del poslovanja, torej trgovanje z električno energijo. V skladu z evropsko zakonodajo so namreč državne elektrodružbe morale ločiti komercialne dele poslovanja od infrastrukturnega.

Infrastruktura, torej omrežje, je ostala na matični družbi, torej na Elektru Primorska. Vlada Mira Cerarja je nato sprejela strategijo, po kateri bi se trgovski deli državnih elektrodistributerjev priključili k HSE. Decembra lani je AVK presodil, da bi nakup E3 s strani HSE pomenil kršitev pravil tako zaradi vertikalne kot horizontalne koncentracije.

Medtem sta se združili trgovski družbi Elektra Celje in Elektra Gorenjske v družbo ECE ter poslovno povezala tudi Gen-I in trgovski del Elektra Ljubljane.