c S
Skupina Sij lani ob rasti prodaje z občutnim padcem dobička 15.06.2019 10:15 Ljubljana, 14. junija (STA) - Skupina Sij je v letu 2018, ki so ga zaznamovale ameriške carine na jeklo, povečala prihodke od prodaje za 6,3 odstotka na 802,8 milijona evrov prihodkov. Hkrati se je čisti dobiček zmanjšal za 66 odstotkov na 4,9 milijona evrov, so danes prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Sija.

Kljub slabšim rezultatom poslovanja skupina še vedno posluje stabilno, pravijo v Siju in pojasnjujejo, da so v letu 2018 vztrajno povečevali proizvodnjo jekla in v prodaji ohranjali visok delež jekel z višjo dodano vrednostjo, ki zasedajo vodilne položaje na nišnih jeklarskih trgih.

"Povečali smo vrednost prodaje, kot izrazito izvozno naravnano podjetje pa večino prihodkov ustvarili na tujih trgih," so zapisali. Z izvozom je skupina ustvarila 84,6 odstotka celotnih prihodkov oz. 679,3 milijona evrov.

Ključni trgi ostajajo države Evropske unije, predvsem Nemčija in Italija. Skupina Sij je v letu negotovih trgovinskih razmer, med katerimi izstopa predvsem protekcionizem ZDA z uvedbo 25-odstotne carine na uvoz jekla, z različnimi aktivnostmi uspela izvoz na ameriški trg zadržati na približno enaki ravni kot leto prej, so poudarili.

Z doseženimi rezultati sicer niso zadovoljni. Izredni dogodki, med njimi dva daljša zastoja v obeh jeklarskih družbah na Jesenicah in Ravnah, so namreč povzročali večje motnje v proizvodnem procesu. To je poleg visokih cen surovin, predvsem energentov in grafitnih elektrod, ključni vzrok za poslabšanje rezultatov, so dodali.

Brez vplivov naštetih enkratnih in izrednih dogodkov bi bilo poslovanje skupine Sij v letu 2018 primerljivo s poslovanjem v predhodnem letu, je ocenil predsednik uprave Andrey Zubitskiy.

V skladu z načrti je Sij lani veliko prizadevanj namenil odsvojitvi prehrambne dejavnosti. Novembra so tako podpisali pogodbo o prodaji skupine Perutnina Ptuj ukrajinski skupini MHP. Kupnino nameravajo v Siju nameniti za zmanjšanje zadolženosti, ki je nastala kot rezultat desetletnih intenzivnih naložb v metalurški dejavnosti, kot tudi nadaljnjemu razvoju svoje primarne dejavnosti, to je proizvodnje visokotehnoloških jekel in končnih izdelkov.

Skladno s strategijo se je naložbeni cikel umiril. Za naložbe so v letu 2018 namenili 37 milijonov evrov, predvsem za projekte, ki so podaljšek večjih naložb iz minulih let. Zaokrožili so jih z zagonom linije za toplotno obdelavo jekla v valjarni družbe Sij Metal Ravne, ki posredno omogoča večjo proizvodnjo orodnih jekel.

V letu 2019 je pričakovati dokaj ugodne zunanje okoliščine za jeklarsko industrijo. Kljub prvim znakom gospodarskega ohlajanja je za vse ključne trge Skupine Sij napovedana umirjena gospodarska rast. Tako za svet kot za Evropsko unijo je napovedana tudi umirjena rast povpraševanja in porabe jekla.