c S
Evropska sredstva za razvoj raziskovalne infrastrukture 14.06.2019 15:44 Ljubljana, 14. junija (STA) - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitve o finančni podpori za tri projekte razvoja slovenske raziskovalne infrastrukture. S skupno 2,9 milijona evrov vredno podporo se bodo sodelujoči bistveno hitreje in intenzivneje vključevali v velike mednarodne projekte, so sporočili iz vladne službe.

Prvi projekt, ki mu bodo namenili evropska sredstva, je Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora - RI-SI-CERIC. Osnovni cilj naložbe je ureditev razvojno-raziskovalnih prostorov in nakup visokotehnološke raziskovalne opreme.

"To bo zagotovilo osnovne pogoje za razvoj novih tehnologij ter še tesnejše sodelovanje med raziskovalno sfero in uporabniki znanja, s čimer se bo krepil prenos znanj iz akademske sfere v javni, profitni in neprofitni sektor ter spodbudil interdisciplinarni pristop raziskovanja," so poudarili v vladni službi.

Namen projekta je sicer krepitev nacionalnih nosilnih znanstvenih partnerskih institucij v posameznem infrastrukturnem projektu z doseženim statusom implementiranega projekta. Skupna višina sredstev za izvedbo projekta znaša 3,1 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 80 odstotkov oziroma 2,5 milijona evrov.

Evropska sredstva bo prejel tudi projekt Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora - RI-SI-CLARIN, katerega predmet je nakup in vzpostavitev raziskovalne opreme za konzorcij CLARIN.SI.

Osnovni namen projekta je omogočiti nadaljnje delovanje repozitorija in obstoječih spletnih storitev CLARIN.SI ter nadgradnjo teh sistemov z raziskovalno opremo. Slednja bo omogočila raziskave, razvoj in izvajanje najsodobnejših metod za označevanje in analizo slovenskega jezika vsej slovenski raziskovalni skupnosti, združeni v konzorcij CLARIN.SI, ter po načelih odprtega dostopa tudi širši slovenski in mednarodni raziskovalni skupnosti.

Skupna višina sredstev za izvedbo projekta znaša 466.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 80 odstotkov oziroma 373.000 evrov.

Predmet naložbe Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora - RI-SI-DARIAH pa je nakup in vzpostavitev raziskovalne opreme za slovensko vejo Digitalne raziskovalne infrastrukture za umetnost in humanistiko DARIAH-SI.

Gre za nakup strežnikov, stikal, diskovnih polij za varnostna kopiranja, strežniške omare in brezprekinitvenega napajanja UPS ter vzpostavitev navedene opreme. Z izvedbo navedenih aktivnosti bo zagotovljena posodobitev obstoječe opreme, kar bo DARIAH-SI omogočilo enakopravno vključitev v načrtovano superračunalniško omrežje SLING za namene izvajanja digitalno humanističnih projektov in njihovo vključitev v evropski raziskovalni prostor.

Skupna višina sredstev za izvedbo projekta znaša 98.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 80 odstotkov oziroma 78.000 evrov v zahodni kohezijski regiji.