c S
Ascent v zadevi Petišovci z vsemi pravnimi sredstvi nad odločitev ministrstva 14.06.2019 14:44 London, 14. junija (STA) - Britanski Ascent Resources bo v primeru Petišovci sproži upravni spor, odškodninsko tožil državo zaradi kršitve zakonodaje, predvsem zaradi po njihovem nerazumno dolgih postopkov odločanja, in sprožil postopek pred arbitražnim sodiščem iz Washingtona, so danes sporočili iz družbe.

Britanski Ascent Resources želi v sodelovanju z Geoenergom v Petišovcih v večjem obsegu pridobivati plin. Vendar jim je ministrstvo za okolje in prostor nedavno zavrnilo pritožbo in potrdilo sklep Agencije RS za okolje (Arso), s katerim je ta odločila, da je treba za nameravano črpanje plina s hidravličnim lomljenjem na Petišovskem polju izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

"Odločitev ministrstva za okolje je zelo škodljiva za projekt in za interese Slovenije. Zato si bomo prizadevali pridobiti popolno odškodnino za delničarje naše družbe tako na lokalnih kot mednarodnih sodiščih," je dejal izvršni direktor družbe Ascent Resources Colin Hutchinson. V družbi so ob tem "globoko razočarani" nad načinom komunikacije, saj so partnerji v projektu za to odločitev izvedeli po objavi odločitve ministrstva na spletni strani in po sporočilu medijem.

Povedali so, da bodo upravni spor sprožili v roku, ki se bo iztekel 15. julija, da bodo sprožili postopke v Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov ter odškodninsko tožili državo zaradi nastale škode. Izguba pričakovanih prihodkov od naložbe, ocenjene na okoli 50 milijonov evrov, bi namreč lahko dosegla večkratnik te naložbe, so pojasnili.

V družbi se bodo osredotočili na pravdne postopke, katerih stroški bodo po ocenah zelo visoki, zato bodo konec junija oklestili operativne stroške tega projekta, kar pomeni tudi zmanjševanje plač direktorjem, ki delajo na tem projektu. A strategija družbe ostaja maksimiranje vrednosti naložbe v Sloveniji in rast v regiji, so dodali.

Partnerja sta v tem projektu sicer pridobila okoljevarstveno dovoljenje za rafinerijo za čiščenje surovega plina, vendar pa bi lahko bila dejanska postavitev objekta odvisna od odločitve o črpanju plina s hidravličnim lomljenjem na Petišovskem polju, ki mu nasprotujejo okoljevarstveniki.

V obeh postopkih, povezanih z Ascentovim črpanjem plina na Petišovskem polju, je lani takratni minister Jure Leben odredil notranji nadzor nad delom Arsa. Nadzor je pokazal, da je v postopkih prihajalo do pritiskov in groženj, ter da sta bili kršeni načeli samostojnosti in neodvisnosti organa ter dela uradnih oseb. Zadeva je odnesla tedanjega direktorja Arsa Joška Kneza.