c S
Sindikat ob načrtovanih ukrepih ministrstva za izboljšanje statusa vojakov s svojimi predlogi 14.06.2019 13:51 Ljubljana, 14. junija (STA) - V sindikatu vojakov pozdravljajo prizadevanja ministrstva za izboljšanje statusa pripadnikov vojske. Ocenjujejo pa, da bo predlog o novi ureditvi nagrajevanja zaradi pogodb o zaposlitvi za določen čas in odmero za stalno pripravljenost vzpodbudil nezadovoljstvo, tudi zaradi slabih izkušenj po začetku selektivnega dodeljevanja 19-odstotnega dodatka.

Kot ugotavljajo v Sindikatu vojakov Slovenije, bo pri predlaganem 10-odstotnem dodatku za dosegljivost in novem načinu nagrajevanja zaradi pogodb za določen čas prišlo do selektivnega plačevanja glede na status posameznega pripadnika.

"Ukrepi, ki bodo vodili proti večji priljubljenosti vojaškega poklica morajo po našem mnenju biti takšni, da bodo pripadnike združevali splošno in kot vojaške kolektive, nikakor pa ne smejo povzročati razdora med pripadniki s preštevanjem in izločevanjem nelojalnih," so ob tem opozorili.

Zato predlagajo, da se 10-odstotni dodatek za dosegljivost preuredi tako, da ga bodo deležni vsi pripadniki, ki so dosegljivi za potrebe samosklica. "Pripadniki Slovenske vojske so ves čas v službi domovine, opravljanje službe v vojski ne pomeni le ob delavnikih opraviti osem ur polnega delovnega časa, poklicno opravljanje vojaške službe pomeni za pripadnike vojske način življenja," so poudarili v sindikatu.

Dotaknili so tudi predloga ministrstva glede možnosti prezaposlovanja vojakov v okviru javnega sektorja s prenosom plačnih razredov. Načrtovani ukrep v sindikatu pozdravljajo. Če bo realiziran do novega lega, kot načrtujejo pristojni, pa v sindikatu menijo, da ni več potrebe po posebnem nagrajevanju zaradi pogodb za določen čas, saj ne bo več potreb po teh.

Kot so navedli, bi bilo treba vsem pripadnikom vojske urediti pogodbe za nedoločen čas. Z možnim prezaposlovanjem ob novem letu bo namreč "dejansko prišlo do tega, da bodo pripadniki Slovenske vojske lahko delali v javnem sektorju do svoje upokojitve, tako kot to velja že danes za vse druge javne uslužbence".

Prioritete, ki bi jim za dvig priljubljenosti vojaškega poklica morali slediti, pa so po mnenju sindikata sicer drugje. Treba bi bilo dokončno odpraviti dolgoletne anomalije, prav tako pa je po navedbah sindikata takoj popraviti v decembru sprejeto uredbo o plačah vojaških oseb, so navedli. Ta je, kot ocenjujejo v sindikatu, še dodatno porušila vojaško hierarhijo.