c S
Lani več zgrajenih stavb, število novih stanovanj pa približno enako kot v 2017 14.06.2019 11:40 Ljubljana, 14. junija (STA) - Lani je bilo v Sloveniji dokončanih 7933 stavb ali za 20 odstotkov več kot v 2017. Število na novo zgrajenih stanovanj se je ob tem ustavilo pri 3037 stanovanj, kar pa sedem manj kot leto pred tem. Največ stanovanj je bilo dokončanih v Ljubljani, s precejšnjim zaostankom je sledil Maribor, kažejo danes objavljeni podatki statističnega urada.

Skupna površina vseh lani dokončanih stavb (stanovanjskih in nestanovanjskih) je bila 1,76 milijona kvadratnih metrov, kar je za 19 odstotkov več kot v 2017. Površina stanovanjskih stavb je bila s skoraj 663.000 kvadratnimi metri večja za dva odstotka, površina nestanovanjskih stavb pa z nekaj manj kot 1,1 milijona kvadratnih metrov za 32 odstotkov. Nedokončanih je ostalo 13.681 stavb, od tega 46 odstotkov stanovanjskih, 54 odstotkov pa nestanovanjskih.

Fizične osebe so lani zgradile 7025 stavb z malo več kot enim milijonom kvadratnih metrov površine, pravne osebe pa skoraj 908 stavb ali nekaj nad 740.000 kvadratnih metrov površine. Fizične osebe so razumljivo največ investirale v gradnjo enostanovanjskih stavb (52 odstotkov površine) in kmetijskih stavb (29 odstotkov površine), pravne osebe pa v gradnjo industrijskih stavb (35 odstotkov površine), rezervoarjev, silosov in skladišč (16 odstotkov površine) ter trgovskih stavb in stavb za storitvene dejavnosti (11 odstotkov površine).

Stanovanj se je lani gradilo 10.153, od tega jih je bilo do konca leta dokončanih 3037, kar je sedem manj kot v 2017. Skupna površina vseh dokončanih stanovanj je dosegla nekaj manj kot 448.000 kvadratnih metrov, kar je za dva odstotka več kot v 2017.

Povprečna površina dokončanih stanovanj v enostanovanjskih stavbah je bila 161 kvadratnih metrov, kar je en kvadratni meter več kot v 2017, povprečna površina dokončanih stanovanj v večstanovanjskih stavbah pa je bila 94 kvadratnih metrov, kar je 12 kvadratnih metrov več kot v 2017.

Veliko večino, 85 odstotkov vseh stanovanj so lani gradile fizične osebe in do konca leta dogradile 28 odstotkov teh. Druga stanovanja so gradile pravne osebe, dogradile pa so jih 39 odstotkov.

Največ stanovanj so lani dokončali v osrednjeslovenski regiji (24 odstotkov vseh) in v podravski statistični regiji (21 odstotkov vseh), najmanj pa v zasavski statistični regiji (le en odstotek vseh).

Med občinami v osrednjeslovenski statistični regiji so po številu dokončanih stanovanj izstopale občine Ljubljana (269 stanovanj), Škofljica (70) in Domžale (50), med občinami v podravski statistični regiji pa občine Maribor (93), Ptuj (66) in Slovenska Bistrica (46).