c S
Projekt ZaVse/4ALL za družbo brez diskriminacije 14.06.2019 07:07 Ljubljana, 13. junija (STA) - Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS (ZIZRS), Slovenska filantropija in Zavod Vozim so danes v Ljubljani predstavili projekt ZaVse/4ALl, ki v ospredje postavlja družbo brez dirkriminacije. V okviru projekta pa so začeli izvajati več kot 50 delavnic po vsej Sloveniji z namenom zmanjšanja diskriminacije, so sporočili iz ZIZRS.

Po navedbah ZIZRS še vedno diskriminacijo zaznamujejo rasa, etična pripadnost, narodnost, jezik in kultura, s pozitivnimi zgodbami pa se je možno boriti proti njej.

Projekt ZaVse/4ALL pomembno prispeva k reševanju težave enakih možnosti za vse, kar je izpostavljeno že s sloganom Vključenost in Dostopnost za vse = Prednost in Spoštovanje za vse.

Predsednik skupščine ZIZRS Karl Destovnik je o projektu povedal, da je namenjen zmanjševanju diskriminacije ranljivih skupin. Diskriminacija in neenake možnosti so najbolj izrazite predvsem pri ranljivih skupinah, kot so Romi, istospolno usmerjeni, begunci, socialno šibkejši in invalidi.

V okviru celostne kampanje projekta ZaVse/4ALL organizirajo različne dogodke, izobraževanja in delavnice po celi Sloveniji ter pripravljajo videospote, s pomočjo katerih bodo, predvsem nevladne organizacije in javne institucije, ozaveščali o tem, kako preprečevati diskriminacijo, o veljavni zakonodaji in o pravicah na področju varstva pred diskriminacijo, dostopnosti do grajenega okolja in informacij ter spodbudami za zaposlovanje invalidov na odprtem trgu dela.

Za skupino invalidov bodo pripravili in izdali tudi tri priročnike za izboljšanje ozaveščenosti o možnostih zaposlovanja invalidov, tudi v nevladnih organizacijah.

Z diskriminacijo se vsakodnevno srečujejo tudi v Slovenski filantropiji, kjer se vsak dan tre tujcev, v vseh svojih enotah po Sloveniji pa pripravljajo programe za socialno šibke in medgeneracijska druženja.

"V Slovenski filantropiji se pri vsakodnevnem delu z uporabniki srečujemo z diskriminatornimi praksami, ki so jim predstavniki različnih ranljivih skupin izpostavljeni," je dejala izvršna direktorica filantropije Tereza Novak.

Po njenih besedah so se velikokrat spraševali, kako ukrepati, kam napotiti človeka, ki je žrtev diskriminacije, kdo je pristojen za ukrepanje. Prav zato so se skupaj s partnerskima organizacijama odločili za sodelovanje v projektu Za Vse/4ALL. Njihovi cilji so informiranje nevladnih in drugih organizacij za prepoznavanje različnih oblik diskriminacije, možnosti za opolnomočenje diskriminiranih, analiza lastnih praks nevladnih organizacij in drugih organizacij ter seznanjanje z institucijami, ki v primeru diskriminacije lahko pomagajo.

Na delavnicah, ki jih izvajajo po Sloveniji, dajejo poseben poudarek skupinam prebivalcev, ki jih nevladne organizacije ocenjujejo kot posebej ranljive in podvržene diskriminaciji, migranti, starejši, LGBT osebe, Romi in socialno šibki. Prepričani so, da je to pot do družbe brez diskriminacije.