c S
Vladna stran bo sindikatom predstavila izhodišča za spremembe plač v javnem sektorju 14.06.2019 07:38 Ljubljana, 14. junija (STA) - Minister za javno upravo Rudi Medved bo sindikalni strani na današnjem srečanju predstavil vsebinska izhodišča za spremembe sistema plač v javnem sektorju v smeri možnosti boljšega nagrajevanja bolj uspešnih in obremenjenih javnih uslužbencev. Predstavili bodo tudi preliminarne rezultate analize sistemov kariernega napredovanja v javnem sektorju.

Kot so spomnili na ministrstvu, je bilo vse od uveljavitve novega plačnega sistema javnega sektorja leta 2008 tako na vladni kot sindikalni strani večkrat ugotovljeno, da je treba vnesti nekatere popravke oziroma spremembe.

Ustreznost plačnega sistema javnega sektorja je proučevala tudi Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki je v študiji leta 2011 ugotovila, da je bila izvedena reforma "dosežek in napredek" in jo je treba nadaljevati. Sloveniji pa je priporočila nadaljnje reforme, ker sistem kljub nekaterim mehanizmom ni dovolj elastičen in ne omogoča avtonomije.

Med drugim veljavni plačni sistem dopušča premalo avtonomije vodstvu, da glede na svoje poslovne potrebe načrtujejo delovna mesta, kadrovsko politiko, politiko nagrajevanja zaposlenih oziroma določanja njihovih plač v odvisnosti od delovnih rezultatov, je še ugotavljal OECD.

"Cilj zagotoviti fleksibilen in stimulativen plačni sistem je ostal neuresničen, zato je višina plače javnega uslužbenca premalo povezana z rezultati dela, delno zaradi relativno toge zakonske ureditve, ki je očitno preferirala cilj javnofinančne obvladljivosti in hkrati poskušala zagotoviti javnim uslužbencem čimbolj jasno določene pravice, delno pa zaradi narave varčevalnih ukrepov, ki so posegali v najbolj stimulativne elemente plačnega sistema," so zapisali na ministrstvu.

Vladna in sindikalna stran sta se v dogovoru o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju zavezali, da se letos pričnejo usklajevanja sprememb plačnega zakona. Vlada je zato skladno z dogovorjeno časovnico pripravila vsebinska izhodišča za spremembe sistema plač v javnem sektorju, ki jih bo sindikatom predstavila danes.