c S
Svet Zpiza za čim prejšnje rešitve pri ugotavljanju delazmožnosti 13.06.2019 15:36 Ljubljana, 13. junija (STA) - Svet pokojninskega zavoda, ki je obravnaval postopke za oceno delazmožnosti na tem zavodu in priznavanje bolniške odsotnosti na zavodu za zdravstveno zavarovanje, se je zavzel za čim prejšnje ukrepe na tem področju. Ministrstvo za zdravje naj zagotovi, da se projektna skupina za pripravo ukrepov sestane do konca junija in se loti dela, so pozvali.

Izvedenski organi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) so lani obravnavali več kot 41.400 zadev, kar je 2,7 odstotka več kot leto prej. Podali so več kot 45.600 izvedenskih mnenj, kar je 3,2 odstotka več kot leto prej, je na današnji seji sveta povedal direktor sektorja za izvedenstvo na Zpizu Dean Premik.

Med poglavitnimi težavami na področju izvedenstva je po njegovih besedah pomanjkanje zdravnikov izvedencev in časovna neomejenost bolniških staležev. Takšno ureditev ima v Evropi poleg Slovenije le še Bolgarija, je izpostavil. Po njegovih besedah so zaredi neracionalne organizacije postopki dolgotrajni, poklicno rehabilitacijo pa zakon predvideva šele po končanem zdravljenju oz. medicinski rehabilitaciji. Med možnimi rešitvami za optimizacijo postopkov pri ocenjevanju delazmožnosti bi bila po njegovem mnenju denimo uvedba enotnega izvedenskega organa.

Zaradi bolniških staležev je bilo leta 2014 9,1 milijona izgubljenih delovnih dni, lani pa že 12,1 milijona, je povedal generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Marjan Sušelj. Za nadomestila plače je bilo lani izplačanih kar 347 milijonov evrov, leta 2014 pa 225 milijonov evrov, je dodal.

Med možnimi ukrepi za izboljšanje stanja na področju priznavanja bolniške odsotnosti je omenil prilagoditev delovnih mest starajoči družbi, bolj pa bi morali po njegovi oceni uporabljati tudi ukrepe za čim hitrejšo vrnitev na delovno mesto, tako denimo poklicno rehabilitacijo in prezaposlitev.

Predstavnica sindikatov v svetu Lučka Böhm, ki je dala pobudo za uvrstitev obravnavane točke na dnevni red seje, je v razpravi dodatno pojasnila razlog za svojo pobudo. Po njenem mnenju bi bilo treba pravilnik o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov Zpiza dopolniti tako, da bo jasno razločeval med kronično boleznijo, kjer je bolezensko zdravstveno stanje trajno, in stanjem, pri katerem je v razmeroma kratkem obdobju z nadaljnjim zdravljenjem dejansko mogoče pričakovati ozdravitev.

A predsednica invalidske komisije II. stopnje Tanja Jordan je pri tem opozorila, da je navedba v odločbah izvedenskega organa, da zdravljenje ni končano, na podlagi medicinske dokumentacije vedno razumljiva.

Predstavnica upokojencev v svetu Anka Tominšek je spomnila, da je bil osnutek predloga za uvedbo enotnega izvedenskega organa pripravljen že pred desetletjem. Po njenem pozivu je treba narediti red pri organizaciji celotnega izvedenskega postopka in končno le vzpostaviti enoten organ.

Toda generalni direktor Zpiza Marijan Papež je ob tem opozoril, da brez spremembe samih postopkov tudi ustanovitev enotnega organa ne bi prinesla želenih rezultatov. "Postopki morajo biti racionalni in hitrejši," je menil.

Predstavniki delodajalcev v svetu pa so izpostavili nujnost čim prejšnjih rešitev za skrajšanje bolniških staležev. "Oseba v bolniškem staležu potrebuje takojšnjo pomoč pri vključitvi v poklicno rehabilitacijo ali pa ji je treba urediti status," je menil Igor Antauer.