c S
Postojnski občinski svet še naprej nasprotuje gradnji avtoceste proti Jelšanam 13.06.2019 07:27 Postojna, 12. junija (STA) - Postojnski občinski svet je na današnji izredni seji na predlog sedmih svetnikov razpravljal o tem, ali naj se na območju občine umesti avtocesta proti Jelšanam. Ugotovili so, da sklep iz aprila 2011, ki namesto gradnje avtoceste podpira zgraditev obvoznice mimo treh krajev ob obstoječi državni cesti, še vedno velja.

Ker julija 2011 med občinami Postojna, Pivka, Divača in Ilirska Bistrica ni bilo soglasja takratnih občinskih vodstev glede trase avtocestne povezave, ki bi primorsko avtocesto povezala z mednarodnim mejnim prehodom Jelšane in območjem Kvarnerja, so od države zahtevali pospešitev gradnje obvoznic Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.

Po opravljenih razpravah po krajevnih skupnostih je takratni župan Jernej Verbič občinskemu svetu predlagal, občinski svet pa je na redni seji aprila 2011 tudi sprejel sklep, da občina nasprotuje umestitvi avtocestne povezave na svojem območju. To je pomenilo, da bi težave zaradi gostega tovornega in osebnega prometa na tej relaciji reševali z izgradnjo obvoznic Rakitnik, Matenja vas in Prestranek.

Obvoznica Ilirska Bistrica je zaključena, v Pivki bo zgrajena v prihodnjih letih, obvoznice, ki bi prometa rešila omenjene tri kraje v postojnski občini, pa ni niti v investicijskih načrtih države. Leta 2016 je postojnska občina omenjeno obvoznico celo izvzela iz občinskega prostorskega načrta, ker se pristojno ministrstvo ni strinjalo s traso, saj se je ta podvajala z zamišljeno traso avtocestnega odseka.

Na današnji seji postojnskega občinskega sveta je bilo v razpravi slišati, da sklepi iz leta 2011 še vedno veljajo, ker jih občinski svet ni nikoli preklical. Obenem so predlagatelji sklica izredne seje od župana Igorja Marentiča zahtevali, naj ne daje ministrstvu signalov, da bi lahko bila za postojnsko občino sprejemljiva kakšna druga različica.

Marentič je namreč v začetku letošnjega leta razburil javnost z izjavo, da se zavzema za novo varianto avtocestne povezave, ki bi imela priključek pri Hruševju. Na današnji seji je Marentič pojasnil, da je to njegovo razmišljanje in da se zavzema "za prebivalcem najmanj škodljivo varianto odseka avtoceste proti Jelšanam".

"Kljub temu, da ni bila sprejeta nobena odločitev, je bilo javno potrjeno, da vse odločitve, ki so bile sprejete pred osmimi leti, še vedno veljajo. Tako da je interes, da to območje dobi čim prej ustrezno cestno povezavo in to prioritetno, ker je to lažje in hitreje izvedljivo preko obvoznic. Ko enkrat pride do obvoznic in povezave med njimi, bo promet normalno stekel in bo normalno pretočen," je ob koncu seje v izjavi povedal predlagatelj izredne seje, postojnski svetnik Zvonko Černač.

Ob koncu razprave svetniki sicer niso podprli enega od dveh predlaganih današnjih sklepov, to je, da od župana pričakujejo pospešitev aktivnosti za umestitev in začetek gradnje obvoznice. So pa podprli drugi sklep, ki od Marentiča zahteva, da jim enkrat letno poroča o reševanju te pereče problematike.

Iz razprave je bilo razbrati še, da se svetniki zavedajo, da bo na koncu odločitev o gradnji avtocestnega odseka tako ali tako sprejela država.