c S
Fiskalni svet: Časa za sprejem strukturnih ukrepov vse manj 12.06.2019 15:53 Ljubljana, 12. junija (STA) - Fiskalni svet vlado ponovno poziva k sprejemu ukrepov, ki bodo zagotovili dolgoročno vzdržnost javnih financ. S povečanjem tveganj, povezanih zlasti s predvidenimi negativnimi posledicami demografskih sprememb na javne finance, se namreč časovni horizont za sprejem ustreznih ukrepov vse bolj krči, je zapisal.

Transfer državnega proračuna v pokojninsko blagajno že v trenutno ugodnih cikličnih okoliščinah znaša okoli dva odstotka bruto domačega proizvoda, je na demografske spremembe opozoril fiskalni svet. Če ukrepi za zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti ne bodo sprejeti, bo to imelo še precej bolj obsežne posledice za javne finance, kot pa jih ima odstopanje od fiskalnih pravil v enem letu, je zapisal v danes objavljeni oceni skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2018.

Zaradi visokih javnofinančnih prihodkov so bila sicer fiskalna pravila lani po oceni fiskalnega sveta pretežno spoštovana.

Ob tem je to svetovalno telo vlade opozorilo, da je sprejemanje strukturnih ukrepov lažje izvedljivo v prvem delu mandata vsakokratne vlade, hkrati pa so v Sloveniji trenutno še ugodne gospodarske razmere.

Izdatki države so v letu 2018 presegli dovoljeno mejo, vendar pa so bili prihodki še občutno višji. Tako je bil javnofinančni presežek z 0,7 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) višji od predvidenega. Pri tem so bili izdatki državnega proračuna ter pokojninske in zdravstvene blagajne nižji od dovoljenih, skupni izdatki občin pa nekoliko višji.

Javnofinančna politika je bila v letu 2018 nevtralna, saj se strukturno izravnan saldo ni spremenil, a glede na ciklični položaj gospodarstva bi morala biti restriktivna, je še zapisal fiskalni svet.

Zmanjšanje deleža dolga države v BDP je bilo lani ustrezno, hkrati je država ob ugodnih razmerah na finančnih trgih nadaljevala z aktivnim upravljanjem dolga. Čeprav se je bruto dolg države zaradi visoke gospodarske rasti povečal za približno 370 milijonov evrov, pa se je v deležu BDP zmanjšal na 70,1 odstotka. Nominalno ga je bilo konec leta za 32,2 milijarde evrov.