c S
Vlada infrastrukturnemu ministrstvu odobrila še dobrih 50 milijonov evrov 12.06.2019 07:17 Ljubljana, 11. junija (STA) - Vlada je z današnjim sklepom ministrstvu za infrastrukturo povečala dovoljeno porabo na namenskih postavkah za dodatnih 51,6 milijonov evrov, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Ministrstvo je tako v okviru sprejetega rebalansa letošnjega proračuna po novem upravičeno do največ 278,4 milijonov evrov.

Kot so sporočili iz omenjenega vladnega urada, je treba omogočiti nemoteno izvajanje aktivnosti na tretji razvojni osi, pri čemer so navedli odseka Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec in Novo mesto-Maline. V letošnjem letu bo višina sredstev med drugim odvisna tudi od odločitve ustavnega sodišča v povezavi z ustavno presojo prostorskega načrta (DPN) za hitro cesto Šentrupert-Velenje, so zapisali na vladnem uradu.

Ustavno sodišče je sicer v zadevi odločilo minuli teden. Ustavni sodniki so sklenili, da uredba o DPN za omenjen odsek, ki sta jo izpodbijali občini Polzela in Braslovče, ni v neskladju z ustavo. Gre za novo zeleno luč projektu gradnje hitre ceste proti Velenju in Koroški.

Na odboru je vlada sprejela tudi sklep, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 uvrsti nov projekt Frisco 2.2, pri čemer gre za gradbene ukrepe na porečju Mure. Projekt izvedbe gradbenih ukrepov na porečju Mure sicer sodi pod okvir programa sodelovanja Interreg med Slovenijo in Hrvaško, katerega namen je reševanje skupnih izzivov, prepoznanih v obmejnem območju.

Celotna investicijska vrednost gradbenih del za izgradnjo visokovodnih nasipov ob naselju Benica v Sloveniji in Sv. Martin na Hrvaškem je ocenjena na 2,995 milijona evrov, aktivnosti Slovenije pa so ocenjene na 1,6 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo od tega prispeval 1,37 milijona evrov, Slovenija pa bo iz proračuna zagotovila nekaj več kot 242.000 evrov.