c S
Sviz bo septembra med člani preveril podporo stavki mobilnih učiteljev 11.06.2019 15:26 Ljubljana, 11. junija (STA) - Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je na današnji izredni seji soglasno sklenil, da bo Sviz izpeljal glasovanje o izvedbi stavke mobilnih učiteljev, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč za premagovanje ovir in primanjkljajev na več lokacijah oziroma zavodih. Stavka naj bi bila predvidoma 23. oktobra.

Zaposleni v samostojnih osnovnih šolah s prilagojenim programom, zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami ter centrih za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje se bodo o izvedbi stavke opredeljevali v prvem tednu septembra in bodo enodnevno opozorilno stavko izpeljali 23. oktobra, če dotlej ne bo prišlo do ustreznega dogovora z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, so danes sporočili iz Sviza.

Sviz je sicer konec maja na ministrstvo že naslovil pismo z opozorili o položaju t. i. mobilnih učiteljev, zahtevo po takojšnjem reševanju problematike ter informacijo o njihovi odločenosti, da so za ureditev težave pripravljeni tudi stavkati. Ministrstvo se je zaenkrat na ta poziv odzvalo s sklicem srečanja med državno sekretarko in predstavniki sindikata, ki bo v sredo.

Glavni odbor Sviza je na seji ob aktualnem spreminjanju zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v luči zahteve ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol potrdil dosedanja stališča sindikata o tem vprašanju. Sviz se še vedno zavzema za ustavne spremembe, s katerimi bi jasno določili obveznost financiranja javnih šol v celoti in hkrati natančneje opredelili položaj zasebnih šol.

"Povsem očitno je, da je ustava glede financiranja zasebnih šol nejasna, saj se sicer ne bi moglo zgoditi, da bi ustavno sodišče o pravzaprav istem vprašanju v časovnem razmaku nekaj let odločilo diametralno nasprotno. Iz posameznih delov obrazložitve ustavnega sodišča iz leta 2014 je mogoče upravičeno sklepati, da slednje verjetno ni niti dobro razumelo razmerja med obveznim in razširjenim programom," so navedli v sporočilu za javnost.

Sviz torej še naprej vztraja pri stališču, da je treba dopolniti ustavo, zagotoviti, da bo javno šolstvo v celoti financirala država, financiranje zasebnega šolstva pa naj se prepusti zakonodajalcu, ki naj odloči, v kolikšni meri ga država želi ali zmore financirati.

Člani glavnega odbora so se seznanili tudi s podatki ankete, ki jo je sindikat izpeljal med svojimi zaupniki o tem, ali šole spoštujejo predpise in so svojim zaposlenim ustrezno izplačale opravljena nadomeščanja pouka. Z aprilsko plačo, izplačano v začetku maja, bi morala namreč biti izplačana opravljena nadomeščanja za pretekli mesec, hkrati pa bi moral biti narejen tudi poračun vseh opravljenih nadomeščanj od 1. septembra do marca.

Ministrstvo je sindikatu zagotovilo, da so šole prejele tako vsa potrebna tehnična navodila kot tudi sredstva za izplačilo nadomeščanj, zato izgovorov za neizplačilo opravljenih nadomeščanj ne more biti. Proti tistim šolam oziroma delodajalcem, ki pa morda izplačil kljub vsemu niso izvršili, bo Sviz sprožil kolektivni spor zaradi kršitve kolektivne pogodbe, so še sporočili iz sindikata.