c S
Resolucija o razvoju kmetijstva kmalu na vlado 11.06.2019 13:48 Ljubljana, 11. junija (STA) - Resolucija o razvoju kmetijstva po letu 2021 bo po nedavno končani javni razpravi v odločanje na vladi pripravljena do začetka julija, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani napovedala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec. Splošno mnenje javnosti sicer je, da je dokument dobro pripravljen.

Tako resolucijo z naslovom Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021, ki je politični strateški dokument in daje podlago za načrtovanje prihodnjih ukrepov skupne kmetijske politike, po ministričinih besedah čakajo le manjši popravki.

Ministrstvo je na resolucijo prejelo mnenja, pripombe in predloge od 26 predlagateljev, zdaj jih bo ožja delovna podrobno preučila in pripravila dopolnitve, nato pa bo šla v medresorsko usklajevanje in na vlado še pred parlamentarnimi počitnicami.

"Splošno stališče je, da je dokument zelo dobro pripravljen, da odraža popolnoma nov pristop, pri katerem na kmetijstvu gledamo z vidika potreb, želja in zahtev družbe našega okolja, in na ta način naslavlja tako segment pridelave/predelave kakovostne varne hrane, vidika varovanja okolja, ki postaja vedno bolj ambiciozno in tudi na ravni EU z vedno višjimi zahtevami in cilji, in z vidika celovite obravnave razvoja podeželja. Ta nov pristop je zaznan in s tega stališča tudi manj priporočila ali pripomb na pripravljen dokument," je pojasnila.

Ključne želje sicer so, da se v dokumentu bolj izpostavi pojem cilja samooskrbe (da se prednostno obravnava tista področja, ki so pri nas izrazito deficitarna), da se večjo pozornost nameni tudi družinskim kmetijam in mladim prevzemnikov ter ob tem da poudarek tudi tistim, ki kmetije predajajo. Večji poudarek se želi oz. zahteva tudi področjem varovanju okolja, biotske raznovrstnosti in genskih virov.

Deležniki želijo še večjo pozornost ekološkemu kmetijstvu, ki ga je ministrstvo sicer v resoluciji izpostavilo, in nadaljnje ambicioznejše cilje na tem področju.

Izrazito se pojavlja povečana potreba po učinkovitem povezovanju in odgovornosti vseh sektorjev pri načrtovanju razvoja podeželja. "K temu smo pozvali tudi mi in v nadaljevanju bo potrebno pri oblikovanju konkretnih ukrepov tukaj zelo zavezujoče in veliko bolj odločno pritegniti tudi druge resorje, ki bodo v ta načrt morali usmeriti svoje resurse," je dejala.

Po njenih pojasnilih opozarjajo tudi na vedno večji konflikt med prebivalstvom urbanih naselij in podeželja. Ta konflikt namreč vedno bolj vpliva na to, da so različne razvojne usmeritve izrazito onemogočene ali otežene z različnimi nasprotovanju civilnih iniciativ do postavitve hlevov in rastlinjakov.

Resolucija sicer predstavlja razvojno usmeritev slovenske pridelave in predelave hrane ter povezanega podeželskega prostora. Daje podlago za prihodnjo pripravo nacionalnih ukrepov in predstavlja enovit strateški načrt za izvajanje skupne kmetijske politike. Ministrstvo bo ukrepe, ti bodo pripravljeni v obliki strateškega načrta, lahko pripravilo, ko bodo sprejeti zakonodajni akti na ravni EU.

Skupaj z resolucijo bo ministrstvo za odločanje na vladi še pred parlamentarnimi počitnicami pripravilo tudi predlog zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva. Na ta predlog namreč v javni razpravi po ministričinih pojasnilih niso prejeli večjih predlogov. Bo pa nekoliko več časa vzela priprava zakonodaje na področju kmetijske zemljiške politike, ki je bila ravno tako dva meseca v javni razpravi. Ta naj bi bila pripravljena do jeseni.