c S
Zaposlitvene namere delodajalcev za tretje četrtletje najmočnejše v dveh letih 11.06.2019 09:29 Ljubljana, 11. junija (STA) - Zaposlitvene namere slovenskih delodajalcev so za tretje četrtletje najmočnejše v zadnjih dveh letih in med najmočnejšimi tudi v svetovnem merilu. Neto napoved zaposlovanja znaša plus 20 odstotkov, kar je 11 odstotnih točk več kot v prejšnjem četrtletju, kaže raziskava družbe Manpower.

Rast zaposlovanja v tretjem četrtletju pričakujejo delodajalci v vseh desetih v raziskavo zajetih gospodarskih panogah. O najmočnejših zaposlitvenih namerah z neto napovedjo zaposlovanja +29 odstotkov poročajo delodajalci v gradbeni panogi, sledijo jim delodajalci v panogi kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova (+23 odstotkov) ter v panogi oskrbe z elektriko, plinom in vodo (+21 odstotkov), so sporočili iz družbe Manpower.

Bolj previdni so delodajalci v panogah javnega sektorja in socialnih storitev ter gostinstva in hotelirstva; v obeh panogah napoved tokrat znaša +11 odstotkov. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem se je napoved izboljšala v osmih od skupno desetih gospodarskih panog. Letna primerjava kaže, da delodajalci pričakujejo izboljšanje zaposlitvenih možnosti v vseh desetih panogah, najbolj opazna rast, in sicer za 17 odstotnih točk, pa se kaže v panogi oskrbe z elektriko, plinom in vodo.

Zaposlovanje pričakujejo tudi delodajalci v vseh štirih v raziskavo vključenih regijah. Najmočnejši zaposlitveni utrip (+18 odstotkov) bo po raziskavi sodeč značilen za severovzhodno in jugovzhodno regijo. Delodajalci v osrednji regiji poročajo o 15-odstotni napovedi zaposlovanja, napoved zaposlovanja delodajalcev v jugozahodni regiji pa znaša +14 odstotkov.

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je napoved zaposlovanja za severovzhodno in jugozahodno regijo boljša za dve odstotni točki, za jugovzhodno regijo je razmeroma stabilna, za osrednjo regijo pa ostaja nespremenjena. Primerjava z enakim obdobjem lani kaže na rast zaposlitvenih možnosti v treh od skupno štirih regij.

O znatnem izboljšanju zaposlitvenih možnosti, za kar 12 odstotnih točk, poročajo delodajalci v jugovzhodni regiji. Napoved zaposlovanja delodajalcev v jugozahodni regiji je za devet odstotnih točk boljša kot v enakem obdobju lani, za sedem odstotnih točk pa je višja tudi v severovzhodni regiji. Nasprotno pa letna primerjava kaže na upad zaposlitvenih namer za dve odstotni točki za osrednjo regijo.

Tudi z vidika velikosti podjetij so napovedi optimistične v vseh skupinah. Najmočnejše zaposlitvene namere imajo delodajalci v skupini srednjih podjetij, ki poročajo o 31-odstotni neto napovedi zaposlovanja, medtem ko delodajalci v skupini velikih podjetij govorijo o 24-odstotni. Napoved zaposlovanja delodajalcev v skupini malih podjetij znaša +19 odstotkov, v skupini mikro podjetij pa plus osem odstotkov.

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem o največji rasti zaposlitvenih možnosti poročajo delodajalci v skupini srednjih podjetij, in sicer za 15 odstotnih točk. V skupini mikro podjetij so zaposlitvene možnosti izboljšane za pet odstotnih točk, v skupini malih podjetij za štiri odstotne točke, delodajalci v skupini velikih podjetij pa poročajo o relativni stabilnosti v primerjavi s prejšnjim četrtletjem.

Letna primerjava kaže na znatno rast zaposlitvenih možnosti v panogi srednjih podjetij, in sicer za 18 odstotnih točk. Za devet odstotnih točk je izboljšana napoved zaposlovanja v skupini malih podjetij, v skupini mikro podjetij pa za štiri odstotne točke. V skupini velikih podjetij napoved zaposlovanja tudi v letni primerjavi ostaja razmeroma stabilna.

"Slovenija se tako s svojo napovedjo uvršča v sam vrh tako v regiji kot v svetovnem merilu," je izsledke raziskave za STA komentiral direktor prodaje pri družbi Manpower Gašper Klec.

Manpower Group napoved zaposlitvenih namer za tretje letošnje četrtletje temelji na intervjujih z več kot 59.000 delodajalci iz 44 držav. Raziskava razkriva, da delodajalci v 43 od skupno 44 držav poročajo, da bodo v obdobju od julija do septembra 2019 zaposlovali.

O najmočnejših zaposlitvenih namerah poleg slovenskih delodajalcev poročajo delodajalci na Japonskem, Hrvaškem in Tajvanu ter v ZDA in Grčiji, medtem ko so izvajalci raziskave najšibkejše zaposlitvene možnosti zabeležili na Madžarskem ter v Argentini, Italiji in Španiji.

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem so se zaposlitvene možnosti izboljšale v 18 od skupno 44 v raziskavo vključenih držav, upadle so v 18 državah, nespremenjene pa ostajajo v osmih. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je napoved zaposlovanja izboljšala v 12 državah, upadla v 26 državah, v šestih državah pa ni bilo opaznih sprememb.

In kako kaže za naprej, lahko Slovenija zadrži tak tempo? "Te napovedi so precej nehvaležne, a mi ta trend zaznavamo z večjimi ali manjšimi odkloni, tako da je vedno med 10 in 20 odstotki," je dejal Klec. "Očitno imajo slovenski delodajalci dovolj naročil, projektov, da je slovensko gospodarstvo v dobri kondiciji," je dodal.

Potrebe po novih delavcih so po njegovih besedah "mogoče čedalje močnejše". "In to v končni fazi delodajalce sili, da so tudi sami boljši, da izboljšujejo pogoje dela, da si bodo lahko sploh uspeli zagotoviti ustrezen kader," je sklenil.