c S
Ekonomsko ogledalo: V pričakovanju umirjanja zlasti pri izvozu 11.06.2019 07:22 Ljubljana, 10. junija (STA) - Gospodarska rast je v prvem četrtletju ostala visoka, prav tako se je nadaljevala rast izvoza in domače potrošnje. A v nadaljevanju leta Umar pričakuje postopno umirjanje rasti v izvoznem delu gospodarstva, kot je predvidel v pomladanski napovedi gospodarskih gibanj.

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) v najnovejši številki publikacije Ekonomsko ogledalo ugotavlja, da sta se v začetku leta po nekoliko zmernejši rasti v drugi polovici lanskega leta ponovno občutneje okrepila izvoz in industrijska proizvodnja. Domača potrošnja se je povečala predvsem zaradi visokih gradbenih investicij in okrepljene rasti zasebne potrošnje, skladno z nadaljevanjem ugodnih gibanj na trgu dela. V gradbeništvu se je v prvem četrtletju nadaljevala rast.

Rast gradbeništva in zlasti večje trošenje gospodinjstev in tujih turistov sta spodbujala nadaljevanje razmeroma visoke rasti prihodka v trgovini in drugih storitvenih dejavnostih. Rast trošenja gospodinjstev je vplivala na višjo rast cen storitev, medtem ko je inflacija v zadnjih mesecih ostala na nizki ravni. K domači potrošnji je prispevala tudi rast končne državne potrošnje.

Obseg kreditov in depozitov domačih nebančnih sektorjev se je nadalje povečal, zlasti gospodinjstvom. Obseg stanovanjskih kreditov je naraščal umirjeno, nekoliko višje stopnje rasti so dosegali potrošniški krediti.

Presežek konsolidirane bilance javnega financiranja je bil zaradi hitrejše rasti izdatkov od prihodkov v prvih štirih mesecih nekoliko nižji kot v enakem obdobju lani. K letošnji krepitvi rasti odhodkov, ki je glede na sprejete proračunske dokumente pričakovana, so prispevale vse največje skupine odhodkov, in sicer dogovor o zvišanju plač, rast zaposlenosti predvsem v zdravstvu, ukrepi na področju transferjev in visoka rast investicij v prometno infrastrukturo.

Po relativno visoki rasti gospodarske aktivnosti v prvem četrtletju so se gospodarska pričakovanja podjetij in potrošnikov v zadnjih mesecih poslabšala.

V Umarju so navedli še, da so lani z dobičkom poslovali v vseh dejavnostih, prvič po letu 2007 so družbe spet imele tudi neto dobiček iz financiranja. Prihodki od prodaje so se povečevali tako na domačem kot na tujih trgih. Povečano rast prihodkov, zlasti v EU, povezujejo z visoko rastjo povpraševanja ter z izboljševanjem konkurenčnosti slovenskih izvoznikov, so navedli.