c S
Sodišče zgornje parkirišče prisodilo jeseniški bolnišnici 07.06.2019 20:03 Jesenice, 07. junija (STA) - Splošna bolnišnica Jesenice je pred dnevi prejela sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, ki je pravnomočno razsodilo, da dve parkirni coni, ki sta bili sporni, pripadata bolnišnici. Na ta način ima bolnišnica še nekaj prostora za širitev in tudi prednost v sporu s Heto glede plačila najemnine. Čaka pa še na sodbo v odškodninski tožbi.

Jeseniška bolnišnica je leta 2008 izbrala upravljavca parkirnin površin, naknadno pa je v upravljanje prenesla tudi površine med bolnišničnimi stavbami. Te je po stečaju družbe Avioprojekt s tripartitno pogodbo v upravljanje prevzela Heta Asset Resolution, slaba banka nekdanje banke Hypo. Po mnenju bolnišnice pa je bila pogodba pa zgornje parkirišče nična.

Stališču bolnišnice je sedaj pritrdilo tudi višje sodišče, ki je potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča. Sodišče je odločilo, da je bila tožba bolnišnice proti Heti utemeljena in da je bila pogodba deloma nična ter da dve parkirni coni ob bolnišnici pripadata njej. Bolnišnica ju na ta način pravnomočno prevzema v upravljanje, medtem ko ostale tri parkirne cone ostajajo v upravljanju Hete.

Na površini zgornjega parkirišča bi lahko bolnišnica s širitvijo tudi reševala trenutno prostorsko stisko. "Vendar je to tek na kratke proge, dolgoročno pa zagotovo potrebujemo bistveno večji obseg površin, kot jih lahko pridobimo na teh površinah, zato ostaja prioriteta nova regijska bolnišnica," je izpostavil direktor bolnišnice Janez Poklukar.

Kaj bo bolnišnica naredila s parkirišči, še ni jasno, saj je strategija še v pripravi, je povedal Poklukar. Utegnejo pa parkirišča znova priti prav bolnišnici v času energetske in požarne sanacije, podobno kot je bilo to v času gradnje urgentnega centra. Tedaj so na zgornjem parkirišču začasno postavili mobilno vojaško bolnišnico Role.

Iz tistega obdobja je na sodišču odprta še ena tožba, in sicer Heta toži bolnišnico za povrnitev 80.000 evrov za najem parkirišč, na katerih je delovala mobilna bolnišnica. Sodba višjega sodišča bolnišnici daje pravno podlago pri njeni odločitvi, da je račune za plačilo najemnine zavračala, in nakazuje, da Heta s to tožbo ne bo uspela.

V kratkem sicer v bolnišnici pričakujejo odločitev kranjskega okrožnega sodišča v še enem sporu s Heto, in sicer glede nezmožnosti upravljanja s parkirišči. Heta toži bolnišnico, da ji ni omogočila zaračunavanja parkirnine na parkirnin conah, ki jih ima v upravljanju, saj so bili ob gradnji urgentnega centra leta 2015 prekinjeni električni vodi za delovanje zapornic in parkomatov, bolnišnica pa je Heti preprečila njihovo ponovno vzpostavitev.

Heta od bolnišnice z odškodninsko tožbo terja 540.000 evrov, v bolnišnici pa vztrajajo, da problem izhaja iz kompleksnih razmerij iz časa graditve garažne hiše, in poudarjajo, da Avioprojekt zaradi finančnih težav ni izpolnil vseh svojih obveznosti. Menijo, da bi morala Heta za elektrifikacijo najprej pripraviti ustrezne načrte in pridobiti služnosti, medtem ko v Heti trdijo, da jim služnost pripada po pogodbi o stavbni pravici.