c S
Za razvojna posojila na problemskih območjih 11,5 milijona evrov 07.06.2019 20:03 Ljubljana, 07. junija (STA) - Slovenski regionalno razvojni sklad je v uradnem listu objavil javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih. Na voljo je 11,5 milijona evrov, od tega 7,2 milijona za obmejna problemska območja. Za območje Pokolpja je predvidenih 2,16 milijona evrov in za območje Hrastnik, Radeče, Trbovlje 2,12 milijona evrov.

Z razpisom želi sklad spodbuditi obseg začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest, izhaja iz objave v uradnem listu.

Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja po podprogramu ne sme presegati enega milijona evrov, skupna višina zadolženosti vlagatelja do sklada pa ne sme presegati 10-odstotne vrednosti namenskega premoženja sklada, ki je konec lanskega leta znašala 98,8 milijona evrov.

Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 25.001 evrov, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa en milijon evrov. Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 35.000 evrov. Obrestna mera je fiksna, in sicer 0,01 odstotka letno.

Vlagatelji morajo vlogo napisati v slovenskem jeziku, vrednosti pa morajo biti izražene v evrih. Med drugim mora vlagatelj pri prijavi projekta izkazati tudi zaprto finančno konstrukcijo. Plačane mora imeti vse obveznosti do zaposlenih, evidentirane davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel rok plačila, med drugim še izhaja iz razpisa.

Prvi rok za oddajo vlog poteče 19. julija, drugi 30. avgusta, tretji rok 15. oktobra in četrti rok 29. novembra.