c S
Na ministrstvu ob pozivu za izredno uskladitev pokojnin opozorili na nujno javnofinančno vzdržnost 08.06.2019 07:51 Ljubljana, 07. junija (STA) - Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so ob pozivu sindikata upokojencev za izredno uskladitev pokojnin za 7,2 odstotka pojasnili, da je treba vse ukrepe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja vključno z usklajevanjem pokojnin vedno presojati tudi z vidika javnofinančne vzdržnosti pokojninskega sistema.

Glede zahtev Sindikata upokojencev Slovenije so na ministrstvu za STA pojasnili, da jih k presojanju javno finančne vzdržnosti pokojninskega sistema zavezuje tudi ustavna določba v zvezi s sprejetim fiskalnim pravilom ter obseg izdatkov, ki je določen v sprejetem finančnem okviru za pokojninsko blagajno in ga ni dovoljeno preseči.

Sicer pa so na ministrstvu v teku aktivnosti glede sprememb pokojninske in invalidske zakonodaje. Ustanovljena je bila posebna pogajalska skupina za obravnavo predlogov sprememb in dopolnitev zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jo sestavljajo predstavniki vlade in socialni partnerji, člani Ekonomsko-socialnega sveta.

Kot so navedli, bodo stremeli k zagotavljanju primernosti dohodka za varno starost ter posledično k izboljšanju socialnega položaja upravičencev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. "Pri tem bo posebna pozornost posvečena zvišanju socialne varnosti najranljivejših skupin v okviru pokojninskega sistema. Tako se bodo povišale najnižje starostne pokojnine, vdovske družinske, invalidske pokojninam in tudi nadomestila iz invalidskega zavarovanja," so napovedali.

V odgovoru so pojasnili tudi, da je ureditev letnega dohodka prav tako vezana na stanje na področju javnih financ. "V letošnjem letu bo za izplačilo letnega dodatka zagotovljeno 140 milijonov evrov sredstev, kar je 17 milijonov evrov več kot v lanskem letu," so zapisali. Letni dodatek bodo ponovno prejeli vsi upokojenci, in sicer v petih različnih višinah (od 127 do 437 evrov), v odvisnosti od prejete višine pokojnine, pri čemer se bodo višine letnega dodatka v primerjavi z letom 2018 v vseh razredih povišale za 27 evrov.

Z razdelitvijo na pet razredov se v večji meri upošteva socialni položaj prejemnikov pokojnin, pri čemer pa je razkorak med posameznimi razredi manjši kot bi bil na primer v primeru, da bi se letni dodatek izplačal v skladu s sistemskim zakonom, ki predvideva dve višini letnega dodatka. Po navedbah ministrstva je pomembno tudi, da nihče od upokojencev pri prejemu letnega dodatka v letu 2019 ne bo v slabšem položaju glede na preteklo leto, saj so novi razredi prilagojeni predvideni uskladitvi pokojnin, zato upokojenci zaradi uskladitve pokojnin ne bodo padli v drug, višji razred.

V letošnjem letu sta predvideni tudi dve uskladitvi. Poleg redne sistemske uskladitve pokojnin za 2,7 odstotka v mesecu februarju, je predvidena tudi izredna uskladitev pokojnin, katere višina bo odvisna od gospodarske rasti v letu 2018 (predvidoma 1,5 odstotka), so zapisali na ministrstvu.

Sindikat upokojencev Slovenije je v četrtek na vlado naslovil odprto pismo, v katerem zahteva izredno uskladitev pokojnin za 7,2 odstotka najkasneje do 30. junija 2020, ker zaradi varčevalnih ukrepov v času krize upokojencem niso redno in v skladu z zakonom usklajevali pokojnin. Vlada je varčevalne ukrepe, ki so bili uvedeni z zakonom za uravnoteženje javnih financ, ukinila že za vse kategorije prebivalstva, razen za upokojence, so zapisali v sporočilu za javnost. Če njihovim zahtevam ne bodo prisluhnili, nameravajo poseči po "bolj radikalnih oblikah sindikalnega boja, ki jih uporabljajo upokojenci v drugih državah Evropske unije", so zapisali.