c S
V pripravi ukrepi za zaustavitev negativnih kadrovskih trendov v Slovenski vojski 09.06.2019 11:17 Ljubljana, 08. junija (STA) - Delovna skupina, ki se na ministrstvu za obrambo ukvarja z vprašanjem, kako narediti vojaški poklic bolj privlačen in zaustaviti negativne kadrovske trende v Slovenski vojski, je pripravila prve predloge ukrepov. V ponedeljek jih bodo predstavili sindikatom, ki zastopajo zaposlene s področja obrambe, uveljaviti pa jih želijo v prihodnjem letu.

Delovno skupino, ki jo vodi Boštjan Šefic, je minister za obrambo Karl Erjavec ustanovil januarja. Ocenjujejo, da so ukrepi in aktivnosti potrebni na več področjih. Po eni strani želijo problematiko reševati z urejanjem statusa oz. položaja vojakov, da bi ljudi obdržali v sistemu in poskrbeli za urejen izstop iz njega, po drugi strani s promocijo poklica in pridobivanjem novih kadrov med mladimi.

Ocenjujejo, da bi del ukrepov lahko izpeljali v okviru veljavne zakonodaje, pri nekaterih pa brez spremembe zakonov ne bo šlo. Na ministrstvu želijo, da bi tudi v dialogu s sindikati in vrhom vojske predloge ukrepov pripravili do konca julija, jih še v tem letu izpeljali in bi v prihodnjem že veljali.

Trenutno predvidene aktivnosti za izboljšanje položaja pripadnikov vojske naj ne bi posegale v enotni plačni sistem javnega sektorja. Vzpostaviti na primer želijo večji in ustreznejši fond stanovanj, ki bi bila na voljo vojakom, iščejo pa tudi možnosti, kako vojakom, ki so zaposleni za določen čas in morajo po 45 letu vojsko zapustiti, pomagati pri prehodu v civilno življenje.

Razmisleki gredo v smeri, da bi se morali s tem vprašanjem začeti ukvarjati bistveno prej, vojakom pravočasno predstaviti možne alternative ter jim nato glede na njihovo izbiro nadaljnje poti nuditi bodisi prekvalifikacijo bodisi ob odhodu določen znesek, lahko kot enkratno izplačilo, rento za določen čas ali subvencijo pri vzpostavljanju lastne podjetniške poti.

O različnih možnostih naj bi se usklajevali tudi z ministrstvoma za finance in delo. Predvidoma na prihodnji seji pa naj bi vlada imela na mizi tudi informacijo glede prehoda vojakov na uradniška delovna mesta. Ta bi potekal brez javnega razpisa, vojaki pa bi na novo delovno mesto prenesli plačne razrede, ki so jih dosegli z napredovanji.

O nekaterih ukrepih bo govora tudi na ponedeljkovem sestanku s sindikati. Na mizi naj bi bila med drugim analiza o posebnostih vojaškega poklica in osnutek sklepa o določitvi dodatka za dosegljivost, ki ima podlago v zakonu o službi v Slovenski vojski.