c S
V občinah opozarjajo na nujnost decentralizacije 10.06.2019 06:14 Ljubljana, 09. junija (STA) - Iz občin in njihovih združenj že dlje časa prihajajo opozorila o centralizaciji države. Po pozivih pristojnim na državni ravni so se očitno odločili, da k temu vprašanju še aktivneje pristopijo tudi sami. Delo bo začela posebna delovna skupina za decentralizirane storitve, sočasno naj bi stekle aktivnosti za ustanovitev pokrajin.

V Združenju občin Slovenije (ZOS) opozarjajo, da smo v zadnjih letih priča zapiranju krajevnih uradov in drugih državnih služb, ki zapirajo pisarne in se te koncentrirajo v mestih. Prav tako se zapirajo poštne in bančne poslovalnice, ukinjajo bankomati. V združenju opozarjajo, da zapiraje uradov, pisarn in tudi bančnih ter poštnih poslovalnic oddaljuje storitve od uporabnikov in posledično zavira skladni regionalni razvoj Slovenije, kar je nesprejemljivo.

Na težavo, da iz nekaterih okolij izginjajo določene storitve, opozarjajo tudi v Skupnosti občin Slovenije (SOS), kjer so se odločili, da oblikujejo delovno skupino za decentalizirane storitve. Kot so pojasnili, bo prvi sestanek skupine v prihodnjem tednu, na njem pa naj bi obravnavali prav vprašanje bančnih in poštnih poslovalnic, ki so za ljudi izjemnega pomena.

Vendar pa bo to le majhen delček tistega, s čimer naj bi se ukvarjala delovna skupina. Želja je namreč, da bi stvari zastavili dolgoročno in strateško, da bi država sprejela strateški dokument, kako in katere storitve bo zagotavljala enakopravno in enakomerno, ne glede na to, ali nekdo živi v Ljubljani ali pa v kakšnem manjšem kraju. V omenjeni delovni skupni sodelujejo tudi nekateri predstavniki, ki so povezani z združenjem občin, so potrdili v ZOS.

Oboji se strinjajo, da bi na področju decentralizacije države veliko naredili tudi z ustanovitvijo pokrajin. Da je te treba vzpostaviti, so si bili po njihovih navedbah enotni na srečanju predsednikov vseh treh združenj s predsednikom republike Borutom Pahorjem, ki je potekalo v maju.

Vzpostavitev pokrajin nenazadnje določa tudi ustava, ker jih še nimamo, pa se posledično izgublja ogromno razvojnega potenciala in tudi evropskih sredstev, so opozorili v združenju občin.

V SOS so pri tem podprli pobudo, da bi najprej delovna skupina pod vodstvom Boštjana Brezovnika iz mariborske pravne fakultete pripravila ustrezne osnutke zakonodaje, pri čemer bi izhajala iz predlogov, ki so bili pripravljeni ob zadnjem poskusu ustanovitve pokrajin. V ZOS po drugi strani menijo, da so zakonski predlogi, ki so pripravljeni na ministrstvu za javno upravo, ustrezna podlaga. Ključna za to, ali bo projekt uspel, pa je politična volja.

Prizadevanja, ki gredo v smeri vzpostavitve ustreznejše teritorialne strukture tako države kot drugih teritorialnih enot, pozdravljajo tudi v Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS). Pri tem so spomnili, da tako kot ustavna določba glede pokrajin ostaja še naprej odprto tudi vprašanje uresničitve drugega odstavka 141. člena ustave, ki določa, da morajo naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest, preiti v izvirno pristojnost mestnih občin.

V ZMOS opozarjajo, da vprašanje vzpostavljanja nove ravni javnega upravljanja, tj. uvedba pokrajin, skoraj nujno vsebuje tudi (predhodne) rešitve glede vprašanja funkcij mestnih občin. Poleg tega pa tudi zakon o lokalni samoupravi vsebuje možnost, da mestne občine opravljajo upravne funkcije pokrajin, kar je z vidika njihove vloge regionalnih središč tudi povsem razumljivo.

Sicer pa poudarjajo, da morajo decentralizacijski ukrepi, ki morajo biti strukturne, finančne in druge narave, privesti do odprave teritorialnih pomanjkljivosti in vzpostavitve enakovrednosti življenjskih razmer prebivalcev na ravni širše družbene skupnosti.