c S
Skupščina NLB o dividendah in popolnitvi nadzornega sveta 10.06.2019 06:46 Ljubljana, 10. junija (STA) - Delničarji NLB bodo na današnji skupščini odločali o predlogu delitve bilančnega dobička, po katerem se za dividende nameni 142,6 milijona evrov oz. 7,13 evra bruto na delnico. Odločali bodo tudi o predlogu za popolnitev nadzornega sveta.

Skupščina NLB bo odločala o predlogu, da se obstoječim nadzornikom pridružijo Mark William Lane Richards, Shrenik Dhirajlal Davda in Gregor Rok Kastelic. Odločala bo tudi o podelitvi novega mandata nadzorniku Andreasu Klingnu. Če bodo novi člani potrjeni, jim bo štiriletni mandat v devetčlanskem nadzornem svetu začel teči 11. junija, izhaja iz sklica.

Na mizi bo še odločanje o podelitvi pooblastila upravi, da lahko v 36 mesecih kupuje lastne delnice NLB na organiziranem trgu z namenom zagotovitve lastnih delnic za izplačilo variabilnih prejemkov zaposlenim NLB v obliki delnic. Nakupna cena lahko za štiri odstotke odstopa od zaključnega tečaja delnice NLB na zadnji trgovalni dan pred dnem nakupa. Pooblastilo se nanaša na največ 36.542 lastnih delnic NLB.

K predlogu, da se vodstvu banke za lani podeli razrešnica, je delničar Miha Kunič podal nasprotni predlog. Po njem naj je uprava ne dobi, ker doslej ni objavila, da bi zoper nekdanjo upravo uveljavljala odškodninske zahtevke, ker ta pred leti ni ugovarjala odločbi o sanaciji NLB. Kunič je predlagal, naj banka oblikuje rezervacije za tožbe razlaščencev in naj ustrezno popravi letno poročilo za lani.

NLB je od lanske delne privatizacije v razpršeni lasti malih domačih vlagateljev in različnih institucionalnih vlagateljev. Država ima v banki 35-odstotni delež, ki ga bo po načrtih do konca leta zmanjšala na 25 odstotkov in eno delnico. Največja posamična nedržavna lastnika sta po podatkih s konca 2018 ameriška finančna družba Brandes Investment Partners ter Evropska banka za obnovo in razvoj.