c S
V komunali pozvali k izenačitvi pravic glede plačila za prehrano 07.06.2019 15:13 Trebnje, 07. junija (STA) - Zaposleni v javnih komunalnih podjetjih opozarjajo, da so v neenakopravnem položaju z drugimi komunalnimi delavci glede povračila stroškov prehrane med delom. Zanje namreč še velja zakon o določitvi teh stroškov, po katerem so povračila nižja kot po kolektivni pogodbi dejavnosti. DZ pozivajo, naj ukrepa.

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov je s sprejetjem zakona za uravnoteženje javnih financ prenehal veljati za javni sektor, še naprej pa določa višino teh plačil v gospodarskih družbah v lasti države ali lokalnih skupnosti, med katere spadajo tudi javna komunalna podjetja.

Kot so danes ob letnem srečanju delavcev komunalnega gospodarstva opozorili v Zbornici komunalnega gospodarstva pri GZS ter Sindikatu komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, zakon o višini teh povračil opredeljuje maksimalno višino povračila stroškov prehrane med delom pri 4,43 evra na dan, medtem ko je po kolektivni pogodbi komunalne dejavnosti pravica povračila določena v višini 6,12 evra.

"S tem prihaja v komunalni dejavnosti do občutnih anomalij, saj delavci komunalnih podjetij v lasti lokalnih skupnosti na letni ravni prejmejo 436 evrov manj regresa za prehrano med delom v primerjavi z delavci, ki opravljajo enako ali podobno delo v podjetjih z drugačno lastniško strukturo ali v drugih sektorjih," so po novinarski konferenci v Trebnjem sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).

Direktor zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc je opozoril, da delavci v komunalnem gospodarstvu pod okriljem različnih podjetjih po Sloveniji na enakih delovnih mestih opravljajo enako intenzivno, odgovorno in pomembno delo. "Razlika med njimi je ta, da ima po mnenju države prvi manjše prehrambne potrebe in manjšo pravico do povračila stroškov za prehrano kot drugi, čeprav se lahko zgodi, da skupaj gradita isto cesto na isti ulici, in to zgolj zaradi lastniške strukture njegovega delodajalca," je dejal.

Leta 2017 je bil na pobudo predstavnikov delodajalcev in delojemalcev že pripravljen zakon o prenehanju veljavnosti omenjenega zakona, a je nato obstal v medresorskem usklajevanju.

Sindikati opozarjajo, da zakon o določitvi teh stroškov ovira kolektivno dogovarjanje, saj za podjetja v večinski lasti države in lokalnih skupnosti preprečuje veljavnost sklenjenih dogovorov na ravni kolektivnih pogodb dejavnosti. Zato pozivajo k spremembi zakona tako, da bi višina povračil, kot jih določa zakon, veljala le, če jih kolektivna pogodba na ravni dejavnosti ne bi urejala drugače.

"Ni razloga za zakonske omejitve tam, kjer se sindikati in delodajalci dogovorijo za višino pravic delavcev. Tak dogovor je dosežen sporazumno. Zato sprememba zakona v predlagani smeri tudi ne pomeni dodatnega bremena za državo, občine ali občane," je dejala predsednica sindikata komunale Majda Marolt.

"Višine povračil stroškov, ki so po zakonu določene, tudi niso več realne, saj ne pokrijejo več dejanskih stroškov, še posebej v delovno intenzivnih panogah, kot je komunala," je dodala.

Zbornica in sindikat DZ pozivata, naj začne postopek zakonodajne spremembe. Če država ne bo ukrepala, bosta organizaciji septembra začeli zbirati podpise za spremembo zakona.