c S
Odločitev ustavnega sodišča glede hitre ceste še odmeva 07.06.2019 07:09 Polzela, 06. junija (STA) - Odločitev ustavnega sodišča, da je uredba o DPN za odsek tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje, ki sta jo izpodbijali občini Polzela in Braslovče, skladna z ustavo, še naprej odmeva. Župan Občine Polzela Jože Kužnik je odločitev pričakoval, je pa razočaran nad načinom umeščanja ceste v prostor. V civilnih iniciativah pričakujejo še dve odločitvi.

Župan Občine Polzela Jože Kužnik, ki v sredo odločitve za STA ni komentiral, ker z njo še ni bil seznanjen, je danes dejal, da je takšno odločitev ustavnega sodišča na nek način pričakoval, da nad njo ni razočaran, bolj je razočaran nad načinom umeščanja ceste v prostor. "Če to postaja stalna praksa v naši državi, potem sem za stanje v resnici zaskrbljen," je dejal za STA.

Občina Polzela odločitev ustavnega sodišča spoštuje in ne načrtuje kakšnih nadaljnjih pritožb, je dodal. Želi pa občina delovati v interesu občanov, ki so oškodovanci. V tem smislu si želi konstruktivnega dialoga z državo, prav tako tudi glede drugih projektov, pri katerih sodelujejo z državo.

Trasa hitre ceste Šentrupert-Velenje (trasa F2-2) na območju Občine Polzela poteka v dolžini okoli 1,5 kilometra in predvideva rušitev treh objektov.

Del občanov Polzele je po županovih podatkih razočaran nad odločitvijo sodišča, nekateri naj bi razmišljali tudi o pritožbi na Evropsko sodišče za človekove pravice.

Združene civilne iniciative Savinjske doline pa so se na v sredo objavljeno odločitev ustavnega sodišča odzvale na družbenem omrežju Facebook. Kot so zapisali člani iniciativ, so se z odločitvijo seznanili na spletni strani ustavnega sodišča, vendar je še niso natančneje proučili.

Ob tem navajajo, da se je s tem zaključila ena izmed treh sodb o državnem prostorskem načrtu (DPN) za odsek Šentrupert-Velenje. "Krajani občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče pričakujemo še dve: pobudo za ustavno presojo in sodbo na vrhovnem sodišču, upravni oddelek. Omenjeni dve se nanašata na isti DPN, vendar z drugimi vložniki in argumentacijo," so navedli.

Pobudo za ustavno presojo uredbe o DPN je 16. januarja lani vložila skupina občanov Šmartnega ob Paki, o zadevi pa še ni bilo odločeno, so v sredo za STA pojasnili na ustavnem sodišču. Kdaj bo zadeva na vrsti za odločanje, zaenkrat ni znano. "Razumno pa je domnevati, da bo o istih argumentih sodišče odločilo na enak način," je v zvezo s tem danes za STA dodatno pojasnil generalni sekretar sodišča Sebastian Nerad.

Je pa torej že odločeno o zahtevi za ustavno presojo iste uredbe. Zahtevo sta, kot je znano, 30. maja lani vložili občini Braslovče in Polzela, ki sta prepričani, da je bila uredba sprejeta po nezakonitem in protiustavnem postopku.

A ustavno sodišče je ugotovilo, da je postopek priprave in sprejetja uredbe potekal v skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju in zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, v postopku pa je bila javnosti zagotovljena možnost učinkovitega sodelovanja.