c S
Kranjski porodnišnici 930.000 evrov pomoči za plačilo obveznosti 07.06.2019 07:11 Ljubljana/Kranj, 06. junija (STA) - Vlada je danes sprejela sklep o izvrševanju ustanoviteljskih obveznosti v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj, s katerim bolnišnici zagotavlja skoraj 931.000 evrov za poplačilo zapadlih obveznosti. Hkrati je vlada naložila ministrstvu za zdravje, da pripravi predlog trajnejše rešitve za vzdržno poslovanje bolnišnice.

Prvotni predlog ministrstva za zdravje vladi je bil, da kranjski porodnišnici zagotovi 831.000 evrov, kolikor so marca znašale zapadle obveznosti. Te so se do konca maja povečale že na 931.000 evrov, zato bo z današnjim sklepom vlade ministrstvo bolnišnici zagotovilo tolikšna sredstva, kot so sedaj potrebna za poplačilo zapadlih obveznosti do dobaviteljev.

Sredstva so nujna za preprečitev škodljivih materialnih posledic na izvajanje programa javne zdravstvene dejavnosti bolnišnice. Zaloge v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo (BGP) Kranj so namreč minimalne, dobavitelji pa grozijo z zaustavitvijo dobav in z izvršbami.

Vlada je ministrstvu za zdravje naložila tudi, da do konca leta pripravi predlog trajnejše rešitve za zagotovitev vzdržnega poslovanja bolnišnice. Pred nekaj leti se je kot možnost za rešitev problemov kranjske specializirane bolnišnice omenjalo povezovanje s Splošno bolnišnico Jesenice.

BGP Kranj je leta 2017 za pokrivanje primanjkljaja iz državnega proračuna prejela nekaj več kot 1,53 milijona evrov in vstopila v sanacijo. Vendar izvajanje sanacijskih ukrepov ne prinaša pričakovanih finančnih učinkov in bolnišnica je tudi lansko leto poslovala z milijonom evrov minusa.