c S
Ministrstvo za delo nekatera priporočila Bruslja že naslovilo 06.06.2019 15:51 Ljubljana, 06. junija (STA) - Izzive na področjih pokojninskega sistema, trga dela in digitalnega opismenjevanja, ki jih je v letnih priporočilih Sloveniji izpostavila Evropska komisija, so na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do določene mere že opredelili, so poudarili za STA. Pokojninske rešitve so že na mizah socialnih partnerjev, so dodali.

Evropska komisija je na področju pokojninskega sistema Slovenijo opozorila na potrebo po sprejetju ukrepov za dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema in zagotavljanje primernih pokojnin.

Kot so navedli na ministrstvu, na tem področju že potekajo pogajanja s socialnimi partnerji, "kjer si skupnimi močmi prizadevamo za iskanje ustreznih rešitev, ki bi zasledovale omenjena cilja". K reševanju problematike je namreč ministrstvo že pristopilo s predlogom sprememb pokojninske zakonodaje in zakonodaje s področja trga dela.

Oblikovali so rešitve, ki odgovarjajo na izzive v luči demografskih trendov, kot sta staranje prebivalstva in nizka stopnja delovne aktivnosti starejših. Poleg tega so predlagali ukrepe za razrešitev stanja na trgu dela, ki se tiče pomanjkanja delovne sile in preprečevanja zlorab. Prav tako so pripravili rešitve s področja socialne varnosti ranljivih skupin, kot so določene kategorije upokojencev, brezposelne osebe in socialno ogrožene osebe.

Z namenom večje vključenosti starejših na trg dela na ministrstvu tečejo tudi različni ukrepi in programi, namenjeni starejšim brezposelnim in zaposlenim, sofinancirani iz Evropskega socialnega sklada. Cilji teh programov so prehod v zaposlitev s pomočjo subvencij za zaposlitev in oprostitve plačila prispevkov, izboljšanje zaposljivosti starejših, prilagajanje delovnih mest starejšim, spodbujanje kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu, izboljšanje delovnih pogojev in opolnomočenje delodajalcev za sodelovanje s starajočo se delovno silo, so nanizali.

Evropska komisija je sicer nakazala tudi, da kljub padanju nezaposlenosti na eni in višanju zaposljivosti na drugi strani ostajajo določeni izzivi na trgu dela, kot je delež dolgotrajno brezposelnih. Njihovo število se zadnja leta le znižuje, je opozorilo ministrstvo. Delež dolgotrajnih brezposelnih pa ne glede na to predstavlja skoraj polovico vseh brezposelnih, med katerimi je velik delež nizko izobraženih in starejših.

"Na ministrstvu potrebe nizko izobraženih in starejših na trgu dela naslavljajmo v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja znotraj nabora programov ter ukrepov formalnega in neformalnega izobraževanja tako brezposelnih kot tudi zaposlenih. Cilj je višanje njihove zaposljivosti in okrepitev vseživljenjskega učenja. V izvajanju so tudi ukrepi spodbujanja zaposlovanja, ki marsikateremu starejšemu in nizko izobraženemu brezposelnemu pomagajo pri reintegraciji na trg dela," so optimistični.

Evropska komisija je s področja, ki sodi v domeno ministrstva za delo, izpostavila še pomen digitalnega opismenjevanja. Tudi tu, tako ministrstvo, določene aktivnosti na ravni Slovenije že tečejo. "Na Zavodu RS za zaposlovanje je v teku okrepljeno izvajanje digitalnega opismenjevanja brezposelnih oseb v okviru aktivne politike zaposlovanja," so sklenili.

Slovenija je tako kot vse preostale članice EU v sredo iz Bruslja dobila nova letna priporočila za proračunsko in reformno ukrepanje.