c S
Vlada o gospodarskih temah 06.06.2019 15:18 Ljubljana, 06. junija (STA) - Vlada je danes s spremembo akta o ustanovitvi Družbe za upravljanje investicij (DRI) odločila, da začasno prevzame upravljanje z mariborskim Letališčem Edvarda Rusjana. Potrdila je tudi akcijski program za alternativna goriva v prometu, ki je podlaga za izvajanje strategije s tega področja.

Vlada je na predlog ministrstva za infrastrukturo sklenila, da bo po "neuspeli zgodbi s kitajskimi najemniki" upravljanje z mariborskim Letališčem Edvarda Rusjana začasno prevzela DRI. Prihodnji mesec se bo namreč iztekel odpovedni rok sedanjemu najemniku, ki je prek SHS Aviation v lasti kitajskega kapitala. Ministrstvo za infrastrukturo bo sicer pristopilo k iskanju trajne rešitve, so po seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Z akcijskim programom za alternativna goriva v prometu, ki je podlaga za izvajanje strategije s tega področja, država cilja, da se do leta 2030 uveljavi kot zelena država na področju razvoja, raziskav, inovacij in industrije tudi na področju prometa. Akcijski program je pripravljen za triletno obdobje, za izvajanje ukrepov programa pa je predvideno, da se za vsako leto pripravita pregled izvedenih ukrepov in njihova posodobitev za naslednje dveletno obdobje, ki bo upoštevala spremembe na trgu in spremenjene pogoje.

Vlada je sprejela predlog novele zakona o davku na dodano vrednost, ki med drugim uveljavlja možnost uporabe znižane stopnje DDV na elektronske publikacije in s tem izenačitev teh s tiskanimi publikacijami.

Seznanila se je s poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca marca 2019. V tem času je bilo izdanih 406 odločitev o finančni podpori za projekte, programe oz. javne razpise v skupni vrednosti 2,36 milijarde evrov, kar je 77 odstotkov razpoložljivih evropskih sredstev. Do konca leta 2023, ko se dejansko zaključi izvajanje aktualnega programskega obdobja, je Slovenija upravičena do 3,068 milijarde evrov.

Vlada se je seznanila tudi s poročilom o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki je bil pripravljen s ciljem zmanjšanja razkoraka med pogodbeno vezanimi sredstvi, izplačili in predvsem slabo dinamiko na področju nizkih povračilih sredstev iz EU blagajne v slovenski proračun.

Izdala je spremenjeno uredbo o izvajanju ukrepa sodelovanje iz programa razvoja podeželja 2014-2020, ki uvaja poenostavitve pri vlaganju vlog in zahtevkov za izplačilo sredstev in odpravljajo nekatere ovire oz. omejitve, ki bodo omogočile lažje izvajanje projektov sodelovanja.

Vlada je dopolnila sklepa o ustanovitvi javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Spirit po novem izvaja tudi naloge na področju državnega priznanja za poslovno odličnost. Sprememba zakona o priznanju RS za poslovno odličnost je prenesla pristojnost za področje priznanja z ministrstva, pristojnega za znanost, na gospodarsko ministrstvo, medtem ko se je pristojnost za strokovna in administrativna dela za Odbor RS za poslovno odličnost prenesla z urada za meroslovje na javno agencijo, pristojno za podjetništvo.

Vlada je zavrnila zahtevek za revizijo oddaje javnega naročila Izbira koncesionarjev v postopku podelitve koncesije za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju RS za sklop koncesije za območje zgornje Save, ki jo je podalo Vodnogospodarsko podjetje. Vlagatelj namreč ni izpolnil vseh pogojev, očitki pa so bili neutemeljeni.

Podjetju Most programi, proizvodnja in storitve je podelila predhodno soglasje za pridobitev statusa invalidskega podjetja; v prvem letu poslovanja bo zaposlilo predvidoma osem delavcev, od tega vsaj polovico s statusom invalida.

Vlada je danes iz nadzornega sveta družbe Slovenske železnice - Infrastruktura odpoklicala Darjo Kocjan in na njeno mesto imenovala Anito Goršek. Gorškova bo položaj nastopila v petek, nadzorništvo pa se ji bo izteklo 6. junija 2023.

Iz nadzornega sveta Športne loterije je odpoklicala Bora Štrumblja in namesto njega za nadzornika imenovala Mitjo Blaganjeta. Štiriletni mandat mu je začel teči danes.

Vlada je razrešila Primoža Bajca, vodjo oddelka za nadzor prometa in reševanje pri Upravi RS za pomorstvo, z mesta namestnika predstavnika Slovenije v upravnem odboru Evropske agencije za pomorsko varnost in na ta položaj imenovala kapitana Vladimirja Vladovića, vodjo sektorja kapitanija pri Upravi RS za pomorstvo. Vladović bo na tem položaju do 29. novembra 2021, ko se sicer izteče mandat razrešenega člana.