c S
Vlada sprejela predlog novele zakona o davku na dodano vrednost 06.06.2019 11:13 Ljubljana, 06. junija (STA) - Vlada je danes sprejela predlog novele zakona o davku na dodano vrednost (DDV), ki med drugim uveljavlja možnost uporabe znižane stopnje DDV na elektronske publikacije in s tem izenačitev teh s tiskanimi publikacijami. V slovenski pravni red prenaša tudi določbe dveh evropskih direktiv, ki jih je treba sprejeti do konca leta.

S predlogom spremembe zakona želi vlada v slovenski pravni red prenesti direktivo glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema DDV za obdavčevanje trgovine med državami članicami ter direktivo glede vključitve italijanske občine Campione d'Italia, italijanskih voda Luganskega jezera in italijanskih enklav na ozemlju Švice v carinsko območje EU. Italijanski enklavi še naprej ostajata izključeni iz uporabe sistema DDV, je vlada sporočila prek družbenih omrežij.

Predlog novele uvaja poenostavitve in poenotenje prakse med državami članicami pri obdavčevanju specifičnih transakcij ter omejitev možnosti zlorab in izogibanj plačilu DDV pri dobavah med državami članicami, kjer se trenutno uporabljajo različne rešitve, ki otežujejo čezmejno poslovanje davčnim zavezancem in tudi omogočajo nepravilnosti.

Uvajajo se nove ureditve na področjih skladiščenja na odpoklic in zaporednih dobavah. Glede uporabe oprostitve plačila DDV pri dobavah blaga v drugo državo članico pa se, poleg pogoja prevoza blaga iz države članice dobave, identifikacijska številka za DDV pridobitelja blaga določa kot vsebinski pogoj za uveljavitev oprostitve pri dobavi blaga v trgovanju znotraj EU.

Hkrati se s predlogom novele v Sloveniji uveljavlja možnost uporabe znižane stopnje DDV na elektronske publikacije in s tem izenačitev teh s tiskanimi publikacijami. Trenutno se nižja stopnja uporablja za dobave knjig in periodičnih publikacij na vseh fizičnih nosilcih, ne pa tudi za publikacije, ki se dobavljajo elektronsko.

Možnost uporabe znižane stopnje DDV tudi za elektronske publikacije je državam članicam omogočila sprememba direktive glede stopenj DDV, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije, ki je bila uveljavljena decembra 2018.

Med drugim se z novelo odpravlja tudi obveznost popravka odbitka DDV pri uradno dokazanih tatvinah. V skladu s splošno usmeritvijo o postopni prenovi davčnih prekrškov je posodobljeno celotno poglavje o kazenskih določbah, s čimer se zagotavlja enakopravnejšo obravnavo storilcev prekrškov. V večini primerov se znižajo maksimalno zagrožene globe in njihova višina prilagodi ekonomski moči storilcev prekrškov, hkrati pa se na novo razporedijo prekrški na običajne in hujše.