c S
Urejanje organizacije dela v zdravstvenih zavodih tudi z notranjimi akti 06.06.2019 10:21 Ljubljana, 06. junija (STA) - Po odločitvi vodstva onkološkega inštituta, da delo zaposlenih v dežurstvu izplača kot nadurno delo, so odmevala tudi opozorila, da vodenje, razporejanje in plačilo dela po zdravstvenih zavodih niso enotno urejeni. Na ministrstvu poudarjajo, da lahko vodstva zavodov način izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva določijo z notranjimi akti.

Način organizacije neprekinjenega zdravstvenega varstva je do aprila 2017 urejal pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva, so za STA pojasnili v Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije. Pravilnik je med drugim opredeljeval kriterije, kdaj lahko zavod uvede posamezne oblike dela, na primer redno delo, dežurstvo oziroma stalno pripravljenost za zagotavljanje 24-urne zdravstvene dejavnosti. Ta je sicer sestavljena iz rednega dela programa in neprekinjene nujne medicinske pomoči.

Po prenehanju veljavnosti pravilnikov je način organizacije neprekinjenega zdravstvenega varstva po pojasnilu združenja prešel v pristojnost direktorjev javnih zdravstvenih zavodov. "Direktor lahko za izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva odredi delo v izmenah, dežurstvu, stalni pripravljenosti ali delo prek polnega delovnega časa v skladu z zakonom," so pojasnili.

Temu so pritrdili tudi na ministrstvu za zdravje. Poudarili so, da konec veljavnosti pravilnika ne pomeni, da vodstvo zavodov ne sme določiti načina izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva z internimi akti. "Dežurstva niso organizirana le za namen zagotavljanja nujne medicinske pomoči, temveč gre za posebno obliko dela, s katero se zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo. Dežurstvo bi se kot posebna oblika dela moralo primarno izvajati v obsegu rednega 'fonda ur' zaposlitve in ne kot nadurno delo," so še pojasnili na ministrstvu.

Nadurno delo le, ko razporeditev v dežurstvo ni mogoča

Dežurstvo je sicer posebna oblika dela, s katero se zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo. Ob upoštevanju kadrovskih in organizacijskih možnosti prerazporejanja je dežurstvo opravljeno v rednem delovnem času zaposlenega in v obsegu ur zaposlitve za polni delovni čas.

Ob tem so na ministrstvu poudarili, da je treba razlikovati med nadurnim delom oz. delom preko polnega delovnega časa in dežurstvom. Le v primerih, ko je razporeditev v dežurstvih nemogoča, se opravljanje nujnih zdravniških storitev opravi kot delo preko polnega delovnega časa in ne sme presegati v povprečju osem ur tedensko.

Za zagotavljanje dežurstva pa lahko delovni čas zdravnikov traja nepretrgoma največ 32 ur, od tega lahko traja delo v okviru polnega delovnega časa največ 10 ur v enem delovnem dnevu, v dveh zaporednih delovnih dneh pa največ 16 ur. Za delovni čas, ki nepretrgoma traja več kot 16 ur, pa je potrebno soglasje zdravnika.

Javnemu uslužbencu na podlagi zakona o sistemu plač javnih uslužbencev v času dežurstva pripada plačilo v višini vrednosti plačnega razreda, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerem se opravlja dežurstvo. S tem pa so očitno nezadovoljni zdravniki, ki so večinoma uvrščeni v višje plačne razrede kot delovna mesta dežurstva.

Na Onkološkem inštitutu (OI) Ljubljana so tako ugodili zahtevi zdravnikov, ki so jo podkrepili s preklici soglasja za nadurno delo, da bo po novem opravljanje dela v času neprekinjenega zdravstvenega varstva vsem zaposlenim izplačevalo po njihovem dejanskem plačnem razredu in s polnimi dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, ne pa prepolovljeno kot do sedaj. V primeru, da bo pri zaposlenemu iz naslova zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva presežen redni fond, se bo izplačalo opravljeno delo kot nadurno delo. Vodstvo mora s sindikati sicer še uskladiti in uveljaviti nov interni pravilnik.

Z nadurnim delom za zdravstvene zavode višji stroški

V združenju zdravstvenih zavodov so ob tem opozorili, da so javni zdravstveni zavodi in njihovi direktorji zavezani delati tudi skladno s sprejetimi finančnimi načrti. Brez zagotovljenih finančnih virov lahko ukrep še dodatno poslabša pogoje poslovanja izvajalcev.

To se bo po napovedih zgodilo na primer v OI, kjer pričakujejo, da bodo zaradi tega letos poslovali z 280.000 evrov izgube, v prihodnjem letu pa slabega pol milijona evrov.

Tudi v celjski bolnišnici, kjer so zaradi zahtev Fidesa sistem zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva spremenili z začetkom junija, bodo imeli v letu 2020 na letni ravni od 800.000 do milijona evrov več stroškov. V to oceno so sicer zajeti vsi dodatni stroški dela za zdravnike glede na stanje, ki je v bolnišnici veljalo pred avgustom, ko so se začela prva pogajanja glede drugačnega načina vrednotenja neprekinjenega zdravstvenega varstva. V tem času je prišlo tudi do dviga izhodiščnih plačnih razredov zdravnikov, s septembrom pa pa se bodo povišali tudi določeni dodatki.

"Ker bodo temu sistemu sledile tudi druge poklicne skupine, ki zdaj še izvajajo neprekinjeno zdravstveno varstvo v obliki dežurstva, se bo strošek dela zanje v enakem obdobju povečal za dodatnih 300.000 do 350.000 evrov," so navedli za STA.

Pred junijem so zdravniki v celjski bolnišnici neprekinjeno zdravstveno varstvo zagotavljali s kombinacijo rednega dela, nadurnega dela in dežurstva, z junijem pa ure za delo ponoči in del ur na soboto, nedeljo in praznik vrednotijo kot nadurno delo, so pojasnili.

Po mnenju združenja zdravstvenih zavodov bi morali tako pomembno področje urejati enotno. Problematiko je obravnaval tudi odbor bolnišnične dejavnosti pri združenju, ki meni, da bi morali ponovno sprejeti v letu 2017 razveljavljen pravilnik.