c S
Delničarji Uniorja tudi letos brez dividend 05.06.2019 13:24 Zreče, 05. junija (STA) - Delničarji zreške družbe Unior so na današnji skupščini potrdili predlagani sklep, da bilančni dobiček iz preteklega leta ostane nerazporejen. Družba je sicer do konca leta 2018 ustvarila za dobrih osem milijonov evrov bilančnega dobička. Delničarji, med njimi s skoraj 40 odstotki največji državni SDH, bodo tako tudi letos ostali brez dividend.

Kot so po skupščini pojasnili v društvu Mali delničarji Slovenije, ki je na skupščini zastopalo več kot 11 odstotkov glasovalnih pravic, zreško družbo glede delitve dobička omejuje dogovor z bankami, ki bi v nasprotnem primeru lahko zahtevale takojšnje predčasno odplačilo celotnega kredita, ki je konec leta znašal še 80,3 milijona evrov.

Že lani so na konzorcij bank naslovili vlogo za pridobitev soglasja za izplačilo dividend, večina bank na to ni pristala, saj naj kazalnik neto finančna zadolženost na bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) ne bi izpolnjeval pogojev za delitev dobička. Ta je leta 2017 znašal 3,47, lani pa se je zaradi nižjega doseganja EBITDA poslabšal in znaša 3,67.

Uprava in nadzorni svet sta tako ocenila, da bi imelo izplačilo dobička na družbo negativen vpliv, kljub temu pa so delničarji v okviru razprave izpostavili, da so upravičeni do izplačila dividend in da od vodstva družbe pričakujejo, da bo v prihodnjem letu predlagano izplačilo dividende, hkrati pa da bo predstavljena tudi dividendna politika družbe.

Bilančni dobiček Uniorja je ob koncu lanskega leta znašal 8,1 milijona evrov in je sestavljen iz skoraj 6,8 milijona evrov lanskega čistega dobička in dobrih štirih milijonov evrov prenesenega dobička iz preteklih let ter znižan za dolgoročno odložene razvojne stroške v višini 2,7 milijona evrov.

Skupščina zreške skupine, ki letos obeležuje sto let obstoja, se je ob tem danes seznanila z letnimi poročili, upravi pod vodstvom Darka Hrastnika in nadzornemu svetu pa podelila razrešnico za poslovno leto 2018. Družbo Deloitte revizija so imenovali za revizorja poslovanja v naslednjih treh letih.

Skupina je leto 2018 končala z 246,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar na letni ravni predstavlja 3,1-odstotno rast, dobiček pa 12,2 milijona evrov več kot podvojila. Na ravni družbe so prihodke povečali za 4,3 odstotka na 172,4 milijona evrov, čisti dobiček pa je znašal 6,8 milijona evrov in je bil za skoraj milijon evrov nižji kot leto prej.

Prihodki Uniorja pa rastejo tudi letos. V prvem trimesečju so ustvarili 68,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lani osemodstotni porast. Čisti dobiček skupine je porasel za 18,4 odstotka na 6,8 milijona evrov, dobiček iz poslovanja pa za 13,8 odstotka na 7,4 milijona evrov.

Matična družba je v prvih treh mesecih prihodke povečala za 5,5 odstotka na 44,3 milijona evrov in ustvarila 1,6 milijona evrov čistega dobička, kar je skoraj polovico več kot leto prej. Dobiček iz poslovanja so zvišali za dobro tretjino na 2,3 milijona evrov.