c S
Za kompetenčne centre za razvoj kadrov sedem milijonov evrov 05.06.2019 13:12 Ljubljana, 05. junija (STA) - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za program Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019-2022. Za izvedbo programa je namenjenih sedem milijonov evrov. Kot so sporočili iz omenjene vladne službe, je za vzhodno Slovenijo na voljo 3,7 milijona evrov, za zahodno pa 3,3 milijona evrov.

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019-2022 bo, kot so prepričani na vladni službi, z dodatnim vlaganjem v usposabljanja zaposlenih, spodbujanjem razvojnih sprememb v podjetjih in krepitvijo mreženja ter povezovanja podjetij krepil konkurenčnost slovenskega gospodarstva in izboljšal položaj zaposlenih na trgu dela.

Program bo spodbujal izvajanje usposabljanja zaposlenih za povečanje njihove produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti, so dodali. Izvajali ga bodo z javnimi razpisi s ciljem izboljšanja prednostnih ključnih kompetenc zaposlenih in s tem povečanja njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti.

Na vladni službi načrtujejo sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj desetih kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami prednostnih področjih uporabe opredeljenih v Slovenski strategiji pametne specializacije.

Podjetja, ki bodo vključena v projektna partnerstva, bodo svoje zaposlene vključevala v različna usposabljanja, glede na t.i. kompetence prihodnosti. S tem se bo izboljšala prilagodljivost zaposlenih na hitre spremembe ter tudi okrepila ozaveščenost o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju, so dodali.

Evropski socialni sklad bo prispeval 80 odstotkov oziroma 5,6 milijona evrov, so dodali na vladni službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.