c S
Zaživel svet vlade za korporativno upravljanje 05.06.2019 07:19 Ljubljana, 04. junija (STA) - Potem ko je vlada konec marca z namenom dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ustanovila svet za korporativno upravljanje, se je ta danes sestal na prvi seji. Predsednica sveta Eva Štravs Podlogar je ob začetku seje izrazila upanje, da bo delovanje sveta proaktivno in vsebinsko konkretno, so sporočili z gospodarskega ministrstva.

Svet za korporativno upravljanje je strokovno in posvetovalno telo vlade in zanjo opravlja strokovne naloge ter ji nudi pomoč zlasti pri odločanju o zadevah s področja korporativnega upravljanja v Sloveniji. 13-članskemu svetu predseduje državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Štravs Podlogarjeva.

Državna sekretarka je med drugim ob začetku seje izpostavila odgovornost, ki jo člani tega telesa nosijo, saj bodo s svojim delom pomembno prispevali k stabilnosti in večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

V svet so bili namreč imenovani predstavniki institucij, ki se neposredno ukvarjajo z vprašanji, povezanimi s korporativnim upravljanjem in z njim povezanimi področji.

"Z vašim znanjem in izkušnjami, ki ste si jih pridobili na vašem delovnem področju, želimo oblikovati gojišče za strateški razmislek o tem, kje smo, kje so izzivi, kam bi morali usmeriti dodatno pozornost, in posledično predlagati zaključke, priporočila in predloge vladi, ministrstvom in drugim organom, da naredijo ustrezne korake naprej, da področje korporativnega upravljanja v Sloveniji dvignemo na višji nivo," je poudarila Štravs Podlogarjeva.

Svet je danes sprejel poslovnik o delu ter program dela za tekoče in prihodnje leto. Oblikoval bo predloge za razvoj in izboljšanje korporativnega upravljanja v državi in sprejemal usmeritve za pripravo predlogov sprememb predpisov s področja korporativnega upravljanja in sorodnih področij.

Prav tako bo sprejemal usmeritve za pripravo predlogov predpisov za prenos evropskega pravnega reda v slovenski pravni red s področja korporativnega upravljanja in sorodnih področij. Oblikoval bo tudi stališča do posameznih vprašanj s področja korporativnega upravljanja in sorodnih področij v državi ter svetoval pri oblikovanju politik in spremembah predpisov, ki vplivajo na korporativno upravljanje in sorodna področja.

Ker je trenutno v javni obravnavi tudi novela zakona o gospodarskih družbah, so člani sveta sklenili, da se bodo po potrebi jeseni sestali posebej na to temo, saj ima noveliranje tako pomembnega zakona velik vpliv na konkurenčnost našega gospodarstva.

Člani sveta so sicer imenovani za štiriletni mandat in imajo možnost ponovnega imenovanja. Namestnik Štravs Podlogarjeve je postal Gorazda Podbevšek iz Združenja nadzornikov Slovenije, sekretarka pa Katja Gregorčič Belšak, ki je na ministrstvu zaposlena na področju korporativnega upravljanja in širšega prava družb.