c S
Okolje in kapital bosta morala postati tesna zaveznika 05.06.2019 08:22 Ljubljana, 05. junija (STA) - Če želimo doseči ambiciozne podnebne cilje do sredine stoletja in ohraniti naravo, bosta morala okolje in kapital postati tesna zaveznika, je v pogovoru ocenil okoljski minister Simon Zajc. Prioritetno se loteva reševanja problematike odpadkov, za novo v. d. generalne direktorice Arsa Lilijano Kozlovič pa meni, da bo "kar taprava".

Minister za okolje in prostor Zajc je marca letos štafetno palico prevzel od Jureta Lebna in mnogi so takrat ocenjevali, da stopa v velike čevlje. Kot poudarja, je v Lebnovi ekipi kot državni sekretar rad delal, saj je Leben postavil "zelo dober tempo in način dela".

"Jaz to peljem naprej in se ne obremenjujem z velikostjo čevljev in tem, kaj si drugi mislijo o meni. Imamo toliko težav, da je najpomembneje, da postavimo cilje in najdemo rešitve, nato pa jih tudi uresničimo. Čevlji in to, ali sem zadovoljil kakšna pričakovanja, pa me niti ne smejo zanimati, če hočem kaj narediti," je menil.

V zadnjem času se okoljske teme prebijajo v ospredje javnih razprav, za kar Zajc razloge vidi tudi na okoljskem ministrstvu: "Če je vodstvo ambiciozno, če si upa delati in kaj predlagati, se okolje prebije naprej v javni razpravi."

Drugi razlog pa je po njegovih besedah stanje narave. "Okolje je podobno zdravju - dokler ga imaš, ga niti ne opaziš, ko ga ni več, pa vse drugo postane brezpredmetno. Prihajamo v čas, ko bomo, če ne bomo reagirali in spremenili načina razmišljanja in delovanja, okolje toliko obremenili in poškodovali, da bo vse ostalo nepomembno. A takrat bo že prepozno," je poudaril.

Okoljski resor za uspešno uvajanje sprememb nujno potrebuje podporo drugih resorjev. Aktualna vlada se pomena okolja po oceni Zajca zaveda. "Zelo pomembno je, da se znamo pogovarjati, da nismo trmasti, kjer ni treba, ampak se skušamo razumeti. Moje izkušnje doslej so, da je kdaj res treba odteči kakšen krog več, a če imaš iskren namen priti do končnega soglasja, se to da doseči. Zaenkrat sem kar zadovoljen s tem, kako se odzivajo ostali ministri, in z njihovim sodelovanjem," je povedal.

Na okoljskem ministrstvu je po oceni Zajca "ogromno dobrih sodelavcev, kot povsod pa tudi nekaj ne tako dobrih". Sam sicer ni zagovornik kadrovske širitve, ampak želi najprej aktivirati obstoječe rezerve, predvsem motivirati vse sodelavce.

Se pa kadrovske okrepitve napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso), ki pogosto velja za "ozko grlo" v postopkih odločanja. Delo Arsa namerava Zajc olajšati tudi s popravki dveh zakonov, na ministrstvu preverjajo možnosti optimizacije postopkov s spremembami uredb, "seveda vedno ob zavedanju, da zaščita okolja ne sme trpeti".

Pomemben korak pa je tudi sprememba organizacije dela Arsa. V tej luči Zajc izraža zaupanje v novoimenovano v. d. generalne direktorice Arsa Lilijano Kozlovič, sicer nekdanjo generalno sekretarko vlade iz vrst SMC. "Glede na to, da ima Kozlovičeva številne vodstvene izkušnje, mislim, da bo kar 'taprava'. Gre pa za mesto vršilke dolžnosti; če se ne bo izkazala, bo mesto prevzel nekdo drug. A delovanje in učinkovitost na Arsu je treba izboljšati," je poudaril.

Eden njegovih najpomembnejših ciljev letos je sprejem odpadkovne zakonodaje. "Če nam to uspe in bo sistem potem deloval, kot si želimo, bo to zmaga ne zame, ampak za vse v državi, ker nam ne bo treba več skrbeti, da bodo odpadki ostali na naših pragovih," je poudaril.

Na podlagi zakona o interventnem odvozu odpadne embalaže je bilo označenih 14.000 ton te embalaže, ki jo izbrani izvajalci že odvažajo. "Do konca leta bomo to embalažo pospravili, kot smo napovedali," je zagotovil Zajc.

Spremembo zakona o varstvu okolja, ki vključuje tudi področje odpadkov, je ministrstvo ta teden poslalo v javno obravnavo. "Glavni cilj te zakonodaje je vzpostaviti delujoč sistem razširjene odgovornosti proizvajalca. Po novem bodo proizvajalci sami ustanovili organizacije, ki bodo skrbele za njihove izdelke, ko ti postanejo odpadek. Tako ne bo več anomalij, ki so se zdaj dogajale, saj bodo sami proizvajalci skrbeli, da bo denar, ki ga namenjajo za odstranjevanje in obdelavo odpadne embalaže, za to tudi porabljen," je pojasnil Zajc.

Ministrstvo pripravlja tudi novo uredbo o odpadni embalaži, s katero bo predlagalo ukinitev meje 15 ton embalaže, dane letno v promet, za plačevanje embalažnine. "Vsi, ki dajejo embalažo v Sloveniji prvič na trg, bodo za to morali poskrbeti tudi finančno. Bomo pa zagotovili, da bo za manjše zavezance poročanje in plačevanje mogoče tudi zelo poenostaviti," je pojasnil minister. Uredba bo tudi finančno spodbujala takšne izdelke, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, oz. iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati.

Hkrati na ministrstvu preverjajo interes lokalnih skupnosti za delovanje morebitne sežigalnice na njihovih tleh, čeprav odločitve o takem objektu še ni. "Mislim, da je bolje, da nam ostali ukrepi bolj uspejo, kot da delamo še en tak objekt. Pripravljamo pa se na vse, saj je to edino odgovorno," je poudaril Zajc in dodal, da se interes določenih občin že kaže.

V primeru, da bi bila odločitev za sežigalnico vendarle sprejeta, Zajc izpostavlja predvsem potrebo po vzpostavitvi zaupanja z lokalnim prebivalstvom: "Pomembno je, da so okoliški prebivalci ves čas, od samega začetka, vključeni v procese, tudi v času gradnje in obratovanja objekta. V času delovanja je treba ves čas izvajati monitoring, podatki pa morajo biti javno dostopni."

Zajc kot zelo pomembno področje izpostavlja tudi podnebno politiko. Med njegovimi velikimi cilji je še letos skozi parlamentarni postopek spraviti zakon o podnebni politiki, ki bi določal, da želimo biti do polovice stoletja podnebno nevtralni. "Ta cilj se zdi težko uresničljiv, a je," je poudaril minister. "Bo pa to lep test, ali si tega želimo zgolj na ministrstvu za okolje in še kje, denimo v okoljevarstvenih organizacijah, ali tudi širše. Pokazalo se bo, kaj si politika res misli o tem."

Še eno obsežno področje, ki so se ga že lotili na okoljskem ministrstvu, pa je stanovanjski zakon: "Načrt je pripraviti ga do konca leta, v začetku 2020 bi ga dali na vlado." V izhodiščih je predvidena sprememba sedanje neprofitne v stroškovno najemnino. "S tem bi javnim stanovanjskim skladom zagotovili dotok sredstev, da lahko vzdržujejo obstoječa in gradijo nova stanovanja. Namen imamo namreč v dveh mandatih dvigniti sklad najemniških stanovanj za 10.000," je spomnil Zajc.

Da to ne bi nepravično zadelo socialno šibkejših uporabnikov, pa bo uveden nov socialni transfer, to je stanovanjski dodatek. "Namen je imeti pregled nad tem, kdo ga dobiva in ali je do njega upravičen. Želimo uvesti red in pravičnost, da se sistema ne izkorišča," je poudaril Zajc.

Stanovanjski sklad naj bi tudi uredil razmerja v stavbah z več etažnimi lastniki in upravniki stavb, nenazadnje pa želijo v njem določiti nove stopnje soglasij v večetažnih stavbah. Rešitev na teh področjih Zajc še ne razkriva: "Verjamem pa, da se bo skozi javno debato tu marsikaj zgodilo." Do konca leta naj bi bila uresničena tudi koalicijska obljuba, da bo država kot garant lahko podprla mlade v prekarnih oblikah zaposlitve, ki rešujejo prvi stanovanjski problem in jim banke ne odobrijo kredita.

Pogovori tečejo tudi z DUTB, lastnico številnih nepremičnin in parcel, na katerih bi država morda lahko gradila stanovanja. "Trenutno potekajo pogovori z njimi, katere in na kakšen način bi prenesli na javni stanovanjski sklad. Pogovori še tečejo, moje mnenje pa je, da se ta prenos ne sme zgoditi tako, da javni stanovanjski sklad to odplača. Potem smo zgrešili cilj," je povedal Zajc.

Glede vprašanja črpanje plina s hidravličnim lomljenjem na Petišovskem polju oz. t. i. frackinga je minister poudaril, da je postopek odločanja o pritožbi investitorja Ascent Resources na odločbo Arsa iz meseca marca trenutno na ministrstvu, zato ga ne more komentirati. Je pa povedal, da sam neprimernih pritiskov v tem ali kakšnem drugem primeru ni bil deležen.

Zajc se je dotaknil tudi nedavne vladne odločitve, da na Muri ne bo hidroelektrarn. "Ne gre za zmago okolja nad kapitalom, ampak zavedanje, da če objekta ne moremo umestiti v prostor na za okolje sprejemljiv način, je pač treba najti rešitev, da se to uredi, ali pa ga ne umestiti. Okolje moramo dati na prvo mesto," je izpostavil.

A to ne pomeni, da ne bo nobenega razvoja več. "Ravno nasprotno. Okolje in kapital bosta morala biti v prihodnje zelo tesna zaveznika. Če hočemo doseči cilje, ki si jih bomo zadali do sredine stoletja, bo treba ogromno kapitala vložiti v inovacije in raziskave. Samo tako, da dobimo nove tehnologije, bomo lahko prišli do ogljično nevtralne družbe na socialno pravičen in stroškovno učinkovit način," je še poudaril Zajc.