c S
Delničarjem Cinkarne Celje 28,27 evra dividende 04.06.2019 15:38 Celje, 04. junija (STA) - Delničarji Cinkarne Celje so na današnji skupščini sprejeli sklep, da se za izplačilo dividend nameni 22,8 milijona evrov oz. 28,27 evra bruto na delnico. Preostali del bilančnega dobička v višini 517 evrov se bo prenesel v leto 2019, je za STA po skupščini povedal generalni direktor Cinkarne Tomaž Benčina.

Skupščina je upravo družbe pooblastila za pridobivanje lastnih delnic, tako da skupni delež vseh lastnih delnic, skupaj z delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči desetine osnovnega kapitala družbe. Pooblastilo bo veljalo leto dni.

Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem in neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev, pri čemer nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 170 evrov in ne višja od 270 evrov.

Cinkarna bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic, skladno z določbami zakona in statuta družbe o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Na ta sklep pa je eden izmed malih delničarjev napovedal izpodbojno tožbo, je dejal Benčina.

Skupščina Cinkarne je sicer že lani pooblastila upravo za pridobivanje lastnih delnic, pri čemer so ceno določili v razponu od 250 do 300 evrov. Tako je predlagala največja lastnica, Modra zavarovalnica, medtem ko je predlog uprave predvideval nižji razpon cene, in sicer med 170 in 210 evri.

Lastniki Cinkarne Celje - Modra Zavarovalnica ima 20-odstotni lastniški delež, sledita DUTB z 12,83 odstotka in SDH z 11,41 odstotka delnic - so sicer na skupščini podprli tudi spremembe statuta, ki so potrebne zaradi lanskega zmanjšanja osnovnega kapitala. Spremembe statuta predvidevajo osnovni kapital v višini 20,23 milijona evrov.

Delničarji so se seznanili z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Urške Podpečan s 1. aprilom letos, za novega člana s petletnim mandatom pa je bil imenovan ljubljanski odvetnik Luka Gaberščik.

Upravi in nadzornemu svetu so delničarji podelili razrešnico za lansko poslovno leto. Za revizorja letošnjega poslovanja so imenovali revizijsko družbo Ernst&Young.

Cinkarna Celje je v prvem četrtletju letos pridelala 45,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 13 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je nazadoval za 64 odstotkov na 4,6 milijona evrov. Kljub temu sta oba parametra presegla načrte celjske družbe.