c S
Iz Bruslja tokrat prvič tudi posebna naložbena priporočila članicam EU 04.06.2019 14:48 Bruselj, 04. junija (STA) - Evropska komisija bo v sredo objavila letna priporočila za proračunsko in reformno ukrepanje članic EU, med katerimi bodo prvič tudi posebna naložbena priporočila. Komisija bo po pričakovanjih članicam svetovala, na katera področja naj osredotočijo naložbe, in jih opozorila na ozka grla.

Evropska komisija bo v sredo objavila spomladanski gospodarski sveženj, ki bo med drugim vključeval nov niz priporočil članicam EU za proračunsko in reformno ukrepanje, poznanih po angleški okrajšavi CSR (country specific recommendations).

Ta priporočila so vrhunec evropskega semestra, cikla tesnejšega usklajevanja politik članic pod budnim bruseljskim očesom, ki ga je unija uvedla sredi finančne krize leta 2011, da bi okrepila odpornost na nove krize.

Članice priporočila na splošno slabo uresničujejo. Pri dveh tretjinah priporočil je nekaj napredka, le okoli deset odstotkov jih je v celoti uresničenih. V Bruslju sicer ob tem izpostavljajo, da reforme niso same sebi namen in da gre za proces.

Da bi izboljšala uresničevanje priporočil, je komisija že v predlogu za večletni evropski proračun maja lani po letu 2020 predvidela tesnejšo povezavo med izpolnjevanjem priporočil in črpanjem evropskih sredstev.

Da je treba zagotoviti boljšo povezavo med črpanjem evropskih sredstev in uresničevanjem priporočil ter da morajo strukturne reforme in naložbe z roko v roki, uradniki EU izpostavljajo tudi pred tokratno objavo priporočil.

Prvič bo komisija opredelila tudi priporočila, ki bodo izrecno osredotočena na naložbe. Izpostavila naj bi prioritetne sektorje in ozka grla v članicah, na primer potrebo po izboljšanju poslovnega okolja za spodbuditev dinamike zasebnih naložb.

Nekatere članice lahko na primer pričakujejo poudarek na potrebi po posodobitvi železniškega tovornega prometa, energetskih povezav ali digitalizacije industrije, ponazarjajo uradniki EU na splošno, posameznih držav pa ne želijo komentirati.

Naložbe so sicer že ves čas del evropskega semestra - poleg vzdržnih javnih financ in strukturnih reform že od začetka mandata te komisije sestavljajo krepostni gospodarski trikotnik, a tokrat se komisija premika od kvantitativnega h kvalitativnemu poudarku.

Podrobnosti priporočil za posamezne države v Bruslju za zdaj ne želijo razkrivati, češ da bo treba počakati na sredino novinarsko konferenco podpredsednika Valdisa Dombrovskisa ter komisarjev Marianne Thyssen in Pierra Moscovicija.

Slovenija je lani dobila dve krovni priporočili, ki sta vključevali več pozivov, zlasti k ustreznemu fiskalnemu ukrepanju, nadaljnjim reformam na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe in pokojninskega sistema ter k izvedbi načrtovanih privatizacij.

Nato je komisija februarja letos v poročilu o gospodarskem stanju v Sloveniji izpostavila, da ni napredka na področjih zdravstvenega varstva, dolgotrajne oskrbe in pokojninskega sistema, ki jih obremenjuje staranje prebivalstva.

Priporočila so proizvod temeljite bruseljske ocene slovenskega reformnega programa in proračunskega programa, ki ju je država Bruslju posredovala sredi aprila. Potrditi jih morajo članice, ki pa običajno to storijo brez večjih sprememb.