c S
BTC bo prešel na enotirni sistem upravljanja družbe 04.06.2019 07:12 Ljubljana, 03. junija (STA) - Delničarji družbe BTC so na petkovi skupščini sklenili, da se od 16,95 milijona evrov lanskega bilančnega dobička za izplačilo dividend nameni 2,45 milijona evrov oz. 11 evrov bruto na delnico. To je 14,6 odstotka več kot v letu pred tem. Preostanek bilančnega dobička ostane nerazporejen. BTC sicer prehaja na enotirni sistem upravljanja družbe.

Kot so sporočili iz družbe BTC, se sistem upravljanja z dvotirnega na enotirni spreminja na zahtevo dveh največjih lastnikov družbe, ki skupaj predstavljata 94,3 odstotka lastništva, to sta družbi Ajdacom in Invest Point. Razlog za menjavo "je v tem, da enotirni sistem lastnikom z vidika strateških odločitev omogoča sodelovanje pri odločanju".

Posledično uvedba enotirnega sistema upravljanja vzpostavlja medgeneracijsko sodelovanje, saj bo odgovornost za vodenje poslov družbe in s tem izvršno funkcijo v upravnem odboru kot glavni izvršni direktor prevzel sedanji član uprave, zadolžen za trženje in marketing, Damjan Kralj, ki je v BTC zaposlen od leta 2003. Pred tem je bil direktor Vodnega mesta Atlantis in direktor največje poslovne enote BTC City v Ljubljani, so pojasnili v družbi BTC.

Sklepi skupščine glede uvedbe enotirnega sistema in izvolitve članov upravnega odbora ter sklepi upravnega odbora o konstituiranju tega organa so sprejeti z odložnim pogojem in bodo stopili v veljavo z dnem njihovega vpisa v sodni register, vendar ne pred 1. julijem.

Z dnem vpisa bo funkcijo predsednika upravnega odbora prevzel sedanji predsednik uprave družbe Jože Mermal, namestnica predsednika bo Helena Petrin, član upravnega odbora pa Andrej Repina. Vsi trije imenovani bodo imeli v upravnem odboru status neizvršnih članov. Tak status bo imel tudi član, imenovan s strani sveta delavcev.

V BTC so lansko leto sklenili s pozitivnimi številkami. Čisti dobiček se je zvišal za 5,8 odstotka, prihodki pa za 4,5 odstotka. Investicije v nadaljnji razvoj so dosegle 6,5 milijona evrov. Hkrati se je družba lani s poplačilom 9,4 milijona evrov posojil dolgoročno razdolžila. Za prihodnje leto načrtuje za 9,8 milijona evrov novih naložb.