c S
Na kratko iz gospodarstva 04.06.2019 07:21 Ljubljana, 03. junija (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Družba InterCapital Securities je danes začela izvajati vzdrževanje likvidnosti za družbo Pozavarovalnica Sava. Pozavarovalnica Sava je četrta družba prve kotacije Ljubljanske borze z vzdrževalcem likvidnosti. "Zelo nas veseli, da so borzne družbe prepoznale vrednost storitve vzdrževanja likvidnosti, ki dviguje likvidnost vrednostnih papirjev in povečuje njihovo privlačnost za vlagatelje. Pozdravljamo torej odločitev Pozavarovalnice Sava za vzdrževalca likvidnosti," so sporočili iz Ljubljanske borze.

Nadzorni svet družbe 2TDK je v petek podal pozitivno mnenje k strategiji javnega naročanja družbe ter soglašal s predlogom uprave glede predložitve strategije javnega naročanja v obravnavo in odločitev skupščini družbe, so sporočili iz 2TDK.

Delničarji Salusa so na skupščini 31. maja med drugim odločili, da se od 38,59 milijona bilančnega dobička za izplačilo dividend nameni 3,86 milijona evrov oz. 37 evrov na delnico. V tem znesku je sicer že upoštevana vmesna dividenda v višini 15 evrov, ki je bila delničarjem izplačana v februarju. Skupščina je odločila, da preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen, za revizorja poslovanja za leta 2019, 2020 in 2021 pa je imenovala družbo Deloitte revizija, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Salusa.

Logaško podjetje Bonopan, dobavitelj kvasa in ostalih izdelkov za pekarstvo, se je preimenovalo v Lesaffre Slovenija. Francoska skupina Lesaffre, katere del je, v imenih svojih odvisnih družb namreč uporablja imena držav, v katerih posluje, so sporočili iz logaškega podjetja.

Družba KD Group je imela v centralnem registru KDD konec maja vpisanih 2.675.640 delnic, od tega jih je 229.269 oz. 8,57 odstotka lastnih delnic. Skupno število delnic z glasovalno pravico je 2.446.371, kar predstavlja 91,43 odstotka vseh izdanih delnic, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz KD Group.

Krka je od 27. do 31. maja na Ljubljanski borzi odkupila 10.378 lastnih delnic v skupni vrednosti 627.246 evrov. Skupno število lastnih delnic se je po teh nakupih povečalo na 980.171, kar predstavlja 2,989 odstotka vseh izdanih delnic, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Krke. Ob tem so navedli, da je bilo v registru KDD konec maja vpisanih 32.793.448 vseh izdanih delnic, od tega 974.627 oz. 2,972 odstotka lastnih. skupno število delnic z glasovalno pravico 31.818.821.