c S
Kad ob prehodu na nov računovodski standard lani z izgubo 04.06.2019 07:21 Ljubljana, 03. junija (STA) - Kapitalska družba (Kad), ki je lani dokončno uvedla nov mednarodni standard računovodskega poročanja MSRP 9, je v 2018 po nakazilu 50 milijonov evrov v pokojninsko blagajno in plačilu odloženih davkov pridelala 31,1 milijona evrov čiste izgube. Leto pred tem je Kad poročal o 5,9 milijona evrov čistega dobička.

Iz Kada so po današnji seji nadzornega sveta, ki je obravnaval in potrdil revidirano letno poročilo za lani, sporočili, da so v 2018 uspešno izpolnili svoje poslanstvo in zagotovili transfer 50 milijonov evrov v pokojninsko blagajno. Nadzorniki ocenjujejo, da poslovni rezultati predstavljajo tudi zelo dobro izhodišče za uresničitev ciljev, ki so opredeljeni v strategiji družbe za obdobje 2019-2021.

Konec leta 2018 je Kad upravljal več kot milijardo lastnih sredstev in več kot 724 milijonov evrov sredstev omenjenega sklada in se s tem uvrstil med največje upravljavce premoženja v Sloveniji. Kad je razpolagal tudi z 964 milijoni evrov kapitala.

Lani je Kad dokončno uvedel tudi nov računovodski standard MSRP 9, ki je imel po njihovih navedbah pomembne učinke na računovodske izkaze, velik vpliv pa bo nanje imel tudi v prihodnje.

Prihodki iz poslovanja so dosegli 9,4 milijona evrov, finančni prihodki pa 37,2 milijona evrov. Glavni Kadov odhodek predstavlja omenjeno 50-milijonsko letno plačilo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Obveznost do pokojninske blagajne ima največji vpliv na Kadov poslovni izid, saj se izkazuje kot finančni odhodek in se za razliko od običajnih gospodarskih družb ne izplačuje v obliki dividend, so pojasnili v Kadu. Skupaj je ta državni upravljavec premoženja od 1999 do lani v pokojninsko blagajno vplačal že 814,3 milijona evrov.

Ob doseženih 2,6 milijona evrov dobička iz poslovanja bi poslovni rezultat pred nakazilom v pokojninsko blagajno dosegel 18,9 milijona evrov. Po nakazilu in vključujoč odložene davke pa je Kad zabeležil čisto izgubo v višini 31,1 milijona evrov. Leto pred tem je Kad poročal o 5,9 milijona evrov čistega dobička.

Brez upoštevanja prehoda na novi računovodski standard bi Kad lani ustvaril več kot 72 milijonov evrov finančnih prihodkov, čisti poslovni izid pred vplačilom sredstev v pokojninsko blagajno bi dosegel več kot 66 milijonov evrov, dobiček po nakazilu pa 16 milijonov evrov, so pojasnili v družbi.

Kad sredstva iz prodaj lastniških naložb v skladu s svojo strategijo nalaga v portfeljske naložbe in s tem postopno preoblikuje sestavo naložb v takšno, ki velja za primerljive demografske rezervne sklade.

Kad obenem z upravljanjem pokojninskih prihrankov zavarovancev v Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in z izplačevanjem poklicnih pokojnin izvaja naloge t. i. drugega stebra pokojninskega sistema. Konec 2018 je v skladu varčevalo 47.628 zavarovancev.