c S
Pogajanja o socialnem sporazumu zamaknjena globlje v poletje 03.06.2019 13:24 Ljubljana, 03. junija (STA) - Ekonomsko-socialni svet (ESS) se še ne bo začel pogajati o socialnem sporazumu. Ministrstvo za delo namreč še ni pripravilo osnutka izhodišč, prav tako še ni pogajalske skupine, ki bi morala biti imenovana do konca maja. Po novem načrtu bi pogajanja lahko stekla 30. junija. Cilj ESS ostaja, da bi bil sporazum podpisan do konca letošnjega leta.

Kot je danes za STA pojasnila sekretarka Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) Natalija Berlec, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti osnutka še ni pripravilo "zaradi intenzivnega poteka usklajevanja posamezne materije pri drugih pogajalskih skupinah". Osnutek bo sicer temeljil na predlogih sindikalne in delodajalske strani.

Tudi imenovanje članov za pogajalsko skupino je zato zamaknjeno do konca junija, je povedala Berlečeva.

Pogajanja bodo lahko po njenih besedah stekla 30. junija, ne glede na zamudo pa socialni partnerji ostajajo pri želji, da bi bil socialni sporazum podpisan do konca letošnjega leta.

Sekretariat ESS je sicer z delodajalske strani prejel tri predloge: predlog Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), predlog Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter usklajen predlog Združenja delodajalcev Slovenije, Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije in Trgovinske zbornice Slovenije.

S sindikalne strani pa so sekretariatu usklajen predlog posredovale Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Konfederacija novih sindikatov Slovenije Neodvisnost, Slovenska zveza sindikatov - Alternativa, Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost in Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije.

GZS je predlog socialnega sporazuma javno predstavil marca, predvideva pa prenovo plačnega sistema v gospodarstvu in rast plač v obdobju 2019-2025. V tem okviru naj bi prišlo do 24-odstotnega dviga povprečne bruto plače do leta 2025. Na GZS poudarjajo, da je predpogoj za to hitrejša rast produktivnosti dela, ki bi se morala v navedenem obdobju skoraj podvojiti.

Odgovor sindikatov na to je bil predlog splošne kolektivne pogodbe za zasebni sektor, ki sledi zahtevi po odpravi razkoraka med najnižjimi osnovnimi plačami po tarifnih razredih in minimalno plačo. V ZSSS in Pergamu bi se sicer o obeh dokumentih, socialnem sporazumu in splošni kolektivni pogodbi, pogajali vzporedno, a delodajalci temu niso naklonjeni.

Če bo sporazum res usklajen, bo to šesti tovrstni dogovor med socialnimi partnerji v samostojni Sloveniji. Prejšnji, ki so ga podpisali za leti 2015 in 2016, se je obdržal manj kot leto dni.