c S
AJM lani z malenkostnim padcem prodaje 03.06.2019 07:16 Pesnica, 02. junija (STA) - V družinskem podjetju AJM, enem največjih slovenskih ponudnikov stavbnega pohištva, so lani ustvarili za skoraj 20 milijonov evrov prihodkov, kar je šest odstotkov manj od načrtov in tudi dva odstotka manj kot leto prej. Podjetje s 185 zaposlenimi je leto sklenilo s 46.000 evrov čistega dobička, kar je skoraj petkrat manj kot leta 2017.

Kot je razvidno iz letnega poročila, objavljenega na spletni strani Ajpesa, so lani 72 odstotkov prodaje ustvarili na domačem trgu, medtem ko jim je lanska prodaja na tujih trgih nekoliko upadla, saj so še leta 2017 izven Slovenije ustvarili dobro tretjino prodaje. Podjetje želi sicer omenjeno razmerje spremeniti tako, da bi v tujini prodali vsaj 40 odstotkov prihodkov.

Na tujih trgih so tako lani beležili nekaj manj kot 5,7 milijona evrov prihodkov, manjši padec pa v AJM pripisujejo predvsem za petino nižjemu izvozu v Avstrijo in četrtino nižji prodaji na švicarskem trgu. Po drugi strani se je ugodna splošna gospodarska klima in povečana investicijska aktivnost na domačem trgu, kjer so beležili sedemodstotno rast, nadaljevala.

Ob tem so se, tako kot druga proizvodna podjetja v Sloveniji, zaradi velikega povpraševanja po delovni sili na domačem in sosednjih trgih, soočali s težavami pri obvladovanju stroškov dela. Da bi preprečili odliv usposobljenih delavcev ter zadovoljili dodatne potrebe po zaposlovanju, so morali povečati stroške dela nad načrtovanimi, prav tako so zaradi višje prodaje na domačem trgu narasli stroški storitev zunanjih izvajalcev za vgradnjo stavbnega pohištva.

Čeprav je podjetje iz Kozjaka nad Pesnico leto 2018 zaključilo z nižjim dobičkom od načrtovanega, direktor Trivo Krempl poslovno leto ocenjuje kot uspešno, saj so na domačem trgu uspeli okrepiti svoj tržni položaj, medtem ko je eden od glavnih ciljev za letošnje leto povečanje učinkovitosti poslovanja.

Letos so zato posebno pozornost namenili dodatni optimizaciji proizvodnje ter optimizaciji svojega informacijskega sistema, znižati želijo nekatere prodajne stroške in zaključiti s prenovo prodajne službe. S tem bodo po besedah Krempla še dodatno okrepili položaj na trgu pred zunanjimi konkurenti.

V letu 2019 načrtujejo ponovni dvig prihodkov na 20,5 milijona evrov, pri čemer naj bi 70 odstotkov prodaje ustvarili v Sloveniji. Z različnimi ukrepi načrtujejo tudi višanje dobička ob koncu tega in naslednjih let, s čimer bodo pokrili bilančno izgubo iz leta 2013 in si postopno zvišali kapitalski koeficient.